Kaddiesj


Het kaddiesj gebed is een van de belangrijkste gebeden in de synagoge. Het wordt een paar keer per dienst gebeden, in een paar varianten.*


Op bepaalde momenten wordt door rouwenden kaddiesj gezegd. Dat doen zij de eerste elf maanden na het overlijden van een geliefde, en op speciale gedenkdagen. Het is echter geen ‘gebed voor de doden’. Sterker: er wordt niet over dood of verdriet gesproken. Het is vooral lofprijzing.


Voor meer informatie, zie: nl.wikipedia.org/wiki/Kaddisj


Zijn grote naam worde geheiligd en verheven
in de wereld die Hij geschapen heeft naar zijn wil.
Zijn koninkrijk kome
in uw leven en in uw dagen
en in het leven van het gehele huis van Israël,
weldra en spoedig.
Zeg nu: Amen
Zijn grote naam zij gezegend, nu en voor altijd.

Geëerd, geprezen, gevierd, en verhoogd
verheven, verheerlijkt, gehuldigd en bejubeld
worde de naam van de Heilige
- gezegend zij Hij -
hoog boven alle roem, elk lied,
alle lof en troost die op de wereld gezegd wordt.
Zeg nu: Amen
Neem ons gebed barmhartig en welwillend aan.

Dat het gebed en het smeken van heel Israël
bij hun Vader in de hemel aangenomen mag worden.
Zeg nu: Amen
De naam van de Eeuwige zij gezegend, nu en voor altijd.

Moge er veel vrede uit de hemel komen,
voor ons en voor heel Israël.
Zeg nu: Amen
Mijn hulp komt van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij die vrede geeft in zijn hoge sferen,
moge ook vrede brengen voor ons
en voor heel Israël
Zeg nu: Amen*
Varianten:

x