omhoog

Artikelen in ‘Vrede over Israël’, t/m jrg. 40

Artikelen van ?

jg‑nrauteurtitel
00-1 ?Verslag van de bevestiging en intrede van ds. M. Boertien te Groningen / op 27 januari 1954, als Missionair Predikant voor de Evangelie-verkondiging onder Israël
00-2 ?Een gebed voor de vrede van Jeruzalem / ‘Nationaalgebed’, opgesteld door de Opper-Rabbijnen
01-3 ?Hoe vieren de Joden hun feestdagen? / verwijzing naar literatuur
03-5 ?In de synagoge
08-6 ?Heeft Israël nog toekomst?
09-1 ?Heeft Israël nog toekomst? (slot)
09-5 ?Wie is Levi Eshkol
09-6 ?Uit een nieuwjaarsrede - 571 vóór Christus [Ezech. 29]
10-1 ?In de plaats van de vaderen de zonen
10-2 ?‘Hebben de Kerken gezwegen’
10-2 ?Kroniek Israël
10-3 ?Nieuws uit Israël
10-3 ?Kroniek Israël
10-6 ?Hoe ‘Israël’ over de verloving van onze Kroonprinses denkt
10-6 ?De verstrooiing van Israël een straf voor de kruisiging?
12-4 ?Na Auschwitz nieuw gesprek Joden-Christenen over Joshua van Nazareth
12-6 ?Wie hoort waar thuis?
12-6 ?Onder de leeslamp / Geoffrey Parrinder: ‘Jezus in de Koran’
13-1 ?Ds. en mevrouw van Dijk naar Israël
14-2 ?Kerk in goede positie voor gesprek met Joden
14-4 ?Sabbat in Nes Ammim
15-1 ?Amerikaans Jodendom
15-4 ?Israël, Nederland en de Bijbel
15-6 ?De laatste jood van Rotterdam
15a-2 ?Joden, Israëliërs en Zionisten
15a-3 ?Napoleons beroep op de Joden / proclamatie van Napoleon, antwoord van Aäron ben Levi
15a-3 ?Uit de onafhankelijkheidsverklaring van mei 1948
15a-5 ?Massada
15a-6 ?Het American Jewish Committee in Israel
17-2 ?Joden in Damascus
17-3 ?Trappenstraat in Israël
17-5 ?Jom Kipoer oorlog
18-1 ?Negen stellingen / opgesteld door joodse en protestantse theologen
18-4 ?Het Palestijnse sprookje
18-4 ?Koningin Juliana-woud bij Nazareth
18-6 ?Interkerkelijk Contact Israël
19-3 ?Religieuze gemeenschappen in Israël
19-3 ?Theologen-seminaar in Jeruzalem
19-3 ?Tranen over Jeruzalem (1)
19-5 ?Vraag en antwoord / anti-zionisme / discrimineert Israël?
19-5 ?Woningnood in Nes Ammim - huizenplan in Nederland
20-2 ?Pasen / Opstanding: Feest en Profetie
20-2 ?Paasklokken in het Kebardal
20-2 ?Nes Ammim
20-6 ?Bij de inauguratie van prof. Gans te Leiden
20-6 ?Inauguratie professor Gans was een vreugdevolle gebeurtenis / Van Rapenburg tot Rapenburg was er geen hoogleraar als Mozes Heiman
21-1 ?Een Palestijnse staat is geen oplossing / Mosje Dayan spreekt zich uit
21-4 ?Kennis maken met Ivriet
22-6 ?Joodse sekte wil erkenning
23-3 ?Een belangrijke brochurereeks: Nes-Ammim lezingen
24-4 ?Uitspraak van de Duitse kerken
24-5 ?Uitspraak van het Duitse Theologische Convent
24-6 ?Bonner theologen over Israël
24-6 ?Op onze boekenplank / H. Mulder: ‘Constantijn en de joden’ (V en B)
25-1 ?Nes Ammim krijgt Gastenhuis / Geld nodig voor huizen
25-1 ?Verklaring Belgische kerken (katholieke en protestantse) over hun verhouding tot het joodse volk
25-1 ?Gesprek kerken met ambassadeur Israël
25-2 ?De verklaring van Heidelberger theologen
25-4 ?Op dezelfde wijze [Hand. 15:11]
25-4 ?Verklaring van de Raad van Kerken betreffende het hardnekkig antisemitisme / bestemd voor christenen en kerken in Nederland
25-5 ?Jeugd in Friesland over kerk en Israël
26-1 ?Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland
26-5 ?Bij de foto: Inwijding van de Grote Synagoge te Jeruzalem
26-5 ?OJEC-forum: hoe nemen we vooroordelen weg?
27-1 ?Israël, een biddend volk / Het Achttiengebed (in de korte vorm)
27-3 ?‘Gesprekken in Israël’
27-3 ?Solidair met Israël in 1983
27-4 ?Congres joden en christenen oneens in afkeer van pacifisme
27-5 ?Bijna helft Israëliërs tegen bouw derde tempel
28-1 ?Nes Ammim / Werk- en informatiejaar
28-4 ?Nieuws uit het deputaatschap / Nieuwe werker: kand. H.M. van der Vegt; Nieuwe ICI-folders; Radiolezingen prof. Boertien
28-4 ?Jezus tussen joden en christenen
28-5 ?De Godsnaam - scheiding of eenheid tussen joden en christenen?
29-1 ?Classis-correspondentschap
29-5 ?Nes Ammim - een nieuw begin
30-2 ?De Schotse Kerk in Jeruzalem
31-4 ?Het Talliet
32-3 ?Tekst van het Israëlisch Volkslied
34-4 ?Conferentie Jodendom in de catechese / OJEC-conferentie op 24-9-1990
34-5 ?Uittocht - waarheen? waarmee?
35-1 ?Verklaring van het Interkerkelijk Contact Israël van 21 januari 1991
35-2 ?Ds. en mevr. Van der Vegt terug in Jeruzalem
35-2 ?Nog eens: Joodse en Palestijnse bevrijdingstheologie / n.a.v. G.H. Cohen Stuart: ‘Een bevrijdend woord uit Jeruzalem?’
36-3 ?Boekbespreking / B. Jongkind: ‘De heiliging van Gods naam. Verzet en overgave in het lijden van het joodse volk’
36-3 ?Boekaankondigingen / I. Abrahams: ‘Joods leven in de Middeleeuwen’; T. Baarda e.a.: ‘Jodendom en vroeg christendom’; A.J. Heschel: ‘De aarde is des Heren ...’; H.W. de Knijff / G.W. Neven: ‘Horen en zien. ...’; Nechema Mayer-Hirsch: ‘Het
37-1 ?De Christelijke Gereformeerde Kerken na 1892 en de joden / De Afgescheiden Kerken en de joden
37-3 ?Vrijwilligers uit de kerken knappen joodse begraafplaatsen op
39-3 ?Mogen wij u voorstellen... / een gesprek met drs C.J. van den Boogert

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Gevonden artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na (let op de ‘link-kleur’!), niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41. Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.