omhoog

Artikelen in ‘Vrede over Israël’, t/m jrg. 40

Artikelen van H. Biesma

jg‑nrauteurtitel
26-5H. BiesmaDe hoop van Israël [Hand. 28:20]
28-4H. BiesmaJakobs stem en Ezau’s handen / n.a.v. M. Boertien: ‘Jakobs stem en Ezau’s handen’ (V en B)
29-1H. BiesmaUit het deputaatschap
29-2H. BiesmaMozes, Elia en Jezus [Mark. 9:2-8]
29-3H. BiesmaUit het deputaatschap
29-6H. BiesmaUit het deputaatschap / Bevestiging ds. H.M. van der Vegt
30-3H. BiesmaVan de voorzitter
31-1H. BiesmaVan de voorzitter
31-4H. BiesmaVan de voorzitter
31-5H. Biesma‘Meent gij ...’ [Luk. 13:1-5]
31-5H. BiesmaBoekbespreking / J.A. van Delden: ‘Israël is Gods volk!’
32-1H. BiesmaVan de voorzitter
32-3H. BiesmaHoe verstaan christenen de bijbelse profetieën over Israël en het land? / en wat betekent dat voor de joods-christelijke ontmoeting nu?
32-6H. BiesmaVan de voorzitter
32-6H. BiesmaZonder Israël niet volgroeid... / n.a.v. H. Vreekamp: ‘Zonder Israël niet volgroeid’
33-3H. BiesmaVan de voorzitter
33-5H. BiesmaVan de voorzitter
35-1H. BiesmaVan de voorzitter
35-3H. BiesmaWerkbezoek aan Jeruzalem
35-4H. BiesmaKremer en Israël
36-1H. BiesmaSchriftstudie [Matt. 8:5-13]
36-1H. BiesmaVan de voorzitter
36-4H. Biesma‘Een woord van opwekking’ [Hand. 13:16-43]
36-4H. BiesmaEnquête - I / Algemeen
36-5H. BiesmaVan de voorzitter
36-5H. BiesmaGedoopte Joden - Verdachte Christenen (1)
36-5H. BiesmaEnquête - II / Het blad ‘Vrede over Israël’
36-6H. BiesmaGedoopte Joden - Verdachte Christenen (2)
36-6H. BiesmaEnquête - III / Aandacht voor Israël in de prediking
37-1H. BiesmaVan de voorzitter
37-1H. BiesmaEnquête - IV / Activiteiten in de plaatselijke gemeente
37-2H. BiesmaWoord of gebod? / mede n.a.v.: Schalom Ben-Chorin: ‘De Tien Woorden’; M. van Loopik: ‘De Tien Woorden in de Mekhilta’
37-4H. BiesmaAfscheid van een ‘adviseur’
37-6H. BiesmaVan de voorzitter
38-1H. BiesmaVolgeworden schriftwoord [Jes. 61 en Luk. 4:16-21]
38-1H. BiesmaVan de voorzitter
38-2H. BiesmaVan de voorzitter
38-2H. BiesmaEnkele impressies van het werkbezoek
38-4H. BiesmaSimchat Tora / Vreugde over de goddelijke leer
38-4H. BiesmaVan de voorzitter
39-1H. BiesmaWaarover spraken wij? (1)
39-2H. BiesmaVan de voorzitter
39-4H. BiesmaVan de voorzitter
39-6H. BiesmaVan de voorzitter
40-1H. BiesmaWaarover spraken wij? (2)
40-1H. BiesmaDienstverlening en vakantie
40-1H. BiesmaIn memoriam prof.dr. B.J. Oosterhoff
40-2H. BiesmaJeruzalem [Ps. 122]
40-3H. BiesmaVan de voorzitter

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Gevonden artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na (let op de ‘link-kleur’!), niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41. Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.