omhoog

Artikelen in ‘Vrede over Israël’, t/m jrg. 40

Artikelen van T. Brienen

jg‑nrauteurtitel
19-6T. BrienenWie is ds. Boertien vanuit de Kerken bezien?
21-4T. BrienenIsraël - vele kanten aan de ene zaak (1)
21-5T. BrienenIsraël - vele kanten aan de ene zaak (2)
21-5T. BrienenIsraël - vele kanten aan de ene zaak (3)
22-1T. BrienenIsraël - vele kanten aan de ene zaak (4)
22-2T. BrienenEen nieuwe wet over de godsdienst in Israël
22-2T. BrienenUit de werkkamer van het deputaatschap
22-3T. BrienenReakties op de zogenaamde Antimissiewet
22-3T. BrienenIets wat u weten moet!
22-3T. BrienenTwee vermeldenswaardige gebeurtenissen op dezelfde dag / Israël herdenkt zijn 30-jarig bestaan; Samuël Gerssen promoveerde
22-4T. BrienenVoorrang voor de Joden
22-4T. BrienenOpnieuw reacties op de zgn. Antimissiewet
22-4T. BrienenUit de werkkamer van het deputaatschap
22-4T. BrienenNogmaals Martin Buber 1878-1978
22-4T. BrienenHet boek van dr. S. Gerssen (1)
22-5T. BrienenOntmoeting met de joden
22-5T. BrienenHet boek van dr. S. Gerssen (2)
22-6T. BrienenJezus voor de Joden
22-6T. BrienenHet boek van dr. S. Gerssen (3)
22-6T. BrienenUit de werkkamer van het deputaatschap
23-1T. BrienenJoden, Oude Testament en Jezus
23-1T. BrienenJubilerende hoogleraren / prof.dr. B.J. Oosterhoff en Prof. W. Kremer
23-3T. BrienenProf.dr. B.J. Oosterhoff geridderd
23-3T. BrienenEen belangrijk schrijven
23-3T. BrienenUit de werkkamer van het deputaatschap
23-3T. BrienenNa Holocaust
23-4T. BrienenOm de hoop van Israël
23-5T. BrienenScheiding in het jodendom
23-6T. BrienenUit de werkkamer van het deputaatschap / In dienst van het deputaatschap: prof.dr. M. Boertien
23-6T. BrienenOp onze boekenplank / ‘Feiten over Israël’; Max Reisel: ‘Het Jodendom in de moderne samenleving’
24-1T. BrienenOpdat vervuld zou worden
24-1T. BrienenOp onze boekenplank / H.H. Grosheide: ‘Israël na de babylonische ballingschap’; S. Gerssen: ‘Franz Rosenzweig 1186-1929’
24-1T. BrienenUit de werkkamer van het deputaatschap / In dienst van het deputaatschap: drs. J.L.C. Boertjens
24-2T. BrienenPasen tussen Israël en de kerk
24-2T. BrienenDe visie van de gereformeerden op Israël (1) / De visie van Calvijn
24-3T. BrienenNiet het land, maar de rest als onderpand
24-3T. BrienenDe visie van de gereformeerden op Israël (2) / De na-reformatorische visie
24-3T. BrienenOverneming van de wacht te Nes Ammim en te Jeruzalem
24-4T. BrienenDe visie van de gereformeerden op Israël (3) / De visie van huidige gereformeerden
24-4T. BrienenFamilie Boertjens: verlof en jubileum
24-5T. BrienenIsraël op de synode (1)
24-5T. BrienenPsalm 137: een lied uit Israëls deportatietijd (1)
24-6T. BrienenPsalm 137: een lied uit Israëls deportatietijd (2)
24-6T. BrienenIsraël op de synode (2)
25-1T. BrienenPsalm 137: een lied uit Israëls deportatietijd (3)
25-2T. BrienenPasen - ook voor Israël
25-2T. BrienenPsalm 137: een lied uit Israëls deportatietijd (4)
25-2T. BrienenVan allerlei / Kerken op bezoek bij Opperrabinaat; Brochures van ICI; Dr. C.J. den Heyer hoogleraar Judaïstiek; Ds. J. Dijk gaat en dr. S. Schoon komt; Wacht red. Vrede over Israël overgenomen; Dit jaar bestaat ons deputaatschap 50 jaar
25-2T. BrienenOp onze boekenplank / John Wilkinson: ‘Jeruzalem in Jezus’ tijd’; Rudolf Boon: ‘De Messias in Talmoed en Midrasj’
25-6T. BrienenChristiaan Meyer en zijn beminde broeders / Een vroege bijdrage in de ontmoeting van christendom en jodendom in het Nederlands gereformeerd protestantisme
26-5T. BrienenVan de leesplank / Karst Dijkstra en Renger de Vries: ‘Jeruzalem, Jeruzalem... Sjaloom omringd door salaam. Gedichten en tekeningen’
27-3T. BrienenJodendom en christendom - één weg en drie weggebruikers!
28-1T. BrienenEen bezoek aan Israël... Dat doet je wat!
29-6T. BrienenCatechese en jodendom / n.a.v. ‘Richtlijnen voor het onderzoek naar Anti-judaïsme in catechetisch materiaal’
30-3T. BrienenDe gezindheid van Christus Jezus [Filipp. 2:5-8]
30-4T. BrienenOverlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland (OJEC) / Wat dit orgaan is en wat het doet!
34-2T. BrienenBoekbespreking / C. den Boer: ‘Messiasbelijdende Joden’; J. Haitsma: ‘Fridericus Ragstat a Weille’
34-6T. BrienenGrote theologen over het kleine volk / Kuypers en Bavincks visie op Israël
35-1T. BrienenJoodse en Palestijnse Bevrijdingstheologie / Verhouding Jodendom-Christendom in het Midden-Oosten
35-3T. BrienenTwee bijzondere theologen over het bijzondere volk / Van Andels en Berkhoffs visie op Israël
35-4T. BrienenEnige elementen van bezinning binnen het Deputaatschap
35-6T. BrienenKerstfeest en Israël [Luk. 1:54v]
35-6T. BrienenBoekbespreking / J. Haitsma: ‘Deze, déze is de Messias. De verkondiging van Jezus de Messias door de voormalige rabbi Christiaan Solomon Duijtsch aan Israël’
36-3T. BrienenPriesters kiezen voor Jezus [Hand. 6:7b]
37-2T. BrienenPasen voor Israël [Ezech. 37:1-14]
37-4T. BrienenDe publicaties en visies van prof.dr. M. Boertien met betrekking tot de verhouding Kerk en Israël
37-6T. BrienenIsraël in dogmatiek en liturgie / n.a.v. H. Vreekamp: ‘Een onbedachte verhouding ...’; H. Vreekamp: ‘Gedachten over gedenken ...’; D. Monshouwer: ‘Vieren vol verwachting ...’
40-3T. BrienenSpraakmakende Messiasbelijdende Joden in de Nederlandse Kerk

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Gevonden artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na (let op de ‘link-kleur’!), niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41. Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.