omhoog

Artikelen in ‘Vrede over Israël’, t/m jrg. 40

Artikelen

jg‑nrauteurtitel
00-1 ?Verslag van de bevestiging en intrede van ds. M. Boertien te Groningen / op 27 januari 1954, als Missionair Predikant voor de Evangelie-verkondiging onder Israël
00-1M. BoertienEen ‘gevaarlijk boek’ / J.H. Grolle: ‘Een volk op weg naar huis’
00-2K.G. van SmedenDe Jeruzalem-kerk te Hamburg
00-2 ?Een gebed voor de vrede van Jeruzalem / ‘Nationaalgebed’, opgesteld door de Opper-Rabbijnen
00-3K.G. van SmedenDe Jeruzalem-kerk te Hamburg
00-4K.G. van SmedenNaar Hamburg (1)
00-4A. FrankErvaringen
00-5K.G. van SmedenNaar Hamburg (2)
00-5A. FrankErvaringen
00-6K.G. van SmedenNaar Hamburg (3)
00-7K.G. van SmedenNaar Hamburg (4)
01-1W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament
01-1B.J. OosterhoffEen overblijfsel naar de verkiezing [Rom. 11:5]
01-1L.S. den BoerHitler’s massamoord en de Staat Israël
01-1K.G. van SmedenMomentopnamen
01-1A. FrankErvaringen
01-2K.G. van SmedenAdvent [Luk. 1:33]
01-2A. FrankErvaringen
01-2M. BoertienOp zoek naar een vaderland
01-3K.G. van SmedenJuda vóór! Voor Júda! [Gen. 49:8]
01-3W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament
01-3B.J. OosterhoffDe verharde rest [Rom. 11:7]
01-3M. BoertienOp zoek naar een vaderland (slot)
01-3M. Boertien‘Ik bid om mensen’
01-3 ?Hoe vieren de Joden hun feestdagen? / verwijzing naar literatuur
01-4K.G. van SmedenVergelding of vergeving [Gen. 50:17b]
01-4M. BoertienDe Joden in Duitsland
01-4B.J. OosterhoffDe grote omweg [Rom. 11:11]
01-4W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament
01-5K.G. van SmedenNog is Israël niet verloren [Jes. 44:1v]
01-5B.J. OosterhoffDe volheid van Israël [Rom. 11:12]
01-5W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament
01-5K.G. van SmedenConcurrentie uitgesloten
01-5M. BoertienU kent meer Hebreeuws dan u denkt
01-6K.G. van SmedenWie is de Knecht des Heeren? [Jes. 42:1]
01-6W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament
01-6M. BoertienVerzoening met Israël
01-6W. KremerIs Israël nog het volk des Verbonds? / uit de rubriek ‘vraag en antwoord’ in ‘de Wekker’
02-1K.G. van Smeden‘s Heeren antwoord op Israëls afval [Hosea 4:16]
02-1B.J. OosterhoffPaulus, de apostel der Joden [Rom. 11:14]
02-1W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament
02-1M. BoertienAarde, bedek het bloed niet
02-2K.G. van SmedenSamen uit, samen thuis! [Gen. 9:27]
02-2M. BoertienIsraël en de kerk
02-2M. BoertienBekering tot Jezus Christus of Bekering tot emigratie?
02-2M. BoertienHet antwoord van Jona / n.a.v. Shalom Ben-Chorin, 'Die Antwort des Jona’
02-3K.G. van SmedenGods wereldprogram [Gen. 12:2v]
02-3M. BoertienGedaanteverwisseling van een volk / n.a.v. Shalom Ben-Chorin, gelijknamige lezing in Hamburg
02-3M. BoertienOverzicht van een preek, die in Hamburg gehouden werd [Hebr. 11:24-27]
02-4K.G. van SmedenSimeon en Annas [Luk. 2:30, Joh. 18:19]
02-4W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament
02-4B.J. OosterhoffHeilige jaloersheid [Rom. 11:14]
02-4M. BoertienWaarom wij zo ‘eenzijdig’ zijn (1) / artikel, verschenen in de Gemeinderundbrief der Jerusalemkirche te Hamburg, febr./maart 1957
02-5K.G. van SmedenLetter en Geest [2 Kor. 3:6b]
02-5W. KremerDe Joden in het Nieuwe Testament
02-5M. BoertienWaarom wij zo ‘eenzijdig’ zijn (slot)
02-6K.G. van SmedenHet teken van de zaak - de zaak van het teken [Gen. 17:12, Gal. 5:6]
02-6W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament / Wie zijn de Joden?
02-6B.J. OosterhoffOnze tekorten ten opzichte van Israël
02-6G.J. Ornstein sr.De blinde met zijn brandende lantaarn
03-1K.G. van SmedenHope voor Israël [Hosea 14:4]
03-1W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament
03-1B.J. OosterhoffDe betekenis van Israëls aanneming [Rom. 11:15]
03-1K.G. van SmedenPas op je oor!
03-2W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament
03-2L.S. den BoerIsraël in kerk en wereld
03-2B.J. OosterhoffIn Israël ingelijfd [Rom. 11:17vv]
03-2S.P. TabaksblattIsraël-impressies
03-3G.J. Ornstein sr.Flitsen uit het leven in de Staat Israël
03-3W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament / Belofte en Evangelie
03-3K.G. van SmedenEen Joods geluid / over een rede van Joseph Burg, overgenomen uit NIW
03-3S.P. TabaksblattIsraël-impressies (slot)
03-4W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament / Duiken of dopen?
03-4B.J. OosterhoffDe Staat Israël
03-4G.J. Ornstein sr.Terugblik na tien jaren / n.a.v. 10 jaar ‘Commissie voor Evangelieverkondiging onder Israël, uitgaande van de CGK van Groot Rotterdam
03-4K.G. van SmedenCongres van Orthodoxe Rabbijnen
03-4K.G. van SmedenOud en toch Actueel / n.a.v. art. ‘Een profetisch getuigenis’ in ‘De Standaard’
03-4G.J. Ornstein sr.Flitsen uit het leven in de Staat Israël
03-5W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament / De apartheid doorbroken
03-5K.G. van SmedenZorgelijk / n.a.v. opstel ‘Het visioen van Ezechiël’ in ‘Het Geref. Gezinsblad’
03-5 ?In de synagoge
03-5K.G. van SmedenBoekbespreking / J. van Genderen: ‘De Ware Kerk’
03-6G.J. Ornstein sr.Flitsen uit het leven in de staat Israël / Iets over de taal
03-6W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament / Wie is Jood?
03-6L.S. den BoerDe schakelfunctie van Israël
03-6L.S. den BoerArme Amos Chacham nu nationale held
04-1W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament / Nieuwtestamentische weldaden in Israël
04-1L.S. den BoerRondgang over de Expo
04-1J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden ( 1)
04-2B.J. OosterhoffDe Staat Israël
04-2W. KremerIsraël in het Nieuwe Testament / Wie is een Jood?
04-2K.G. van SmedenDa Costa’s visie op Israëls toekomst
04-2J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden ( 2)
04-2K.G. van SmedenMet een deksel bedekt
04-3W. KremerDe Joden in het Nieuwe Testament / Jakobus en de wet
04-3K.G. van SmedenHet Land en het Boek
04-3J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden ( 3)
04-3K.G. van SmedenSpurgeon over de Joden
04-4B.J. OosterhoffDe Staat Israël
04-4G.J. Ornstein sr.Flitsen uit het leven in de Staat Israël / Iets over Onderwijs en Kunst
04-4J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden ( 4)
04-4M. BoertienU kent meer Hebreeuws dan u denkt / ‘Als je het lef hebt...’
04-5W. KremerDe Joden en het Nieuwe Testament / Huis zonder venster
04-5B.J. OosterhoffDe Staat Israël
04-5J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden ( 5)
04-5K.G. van SmedenHoe gaat het toch in Hamburg?
04-5K.G. van SmedenEen bekeerde Israëliet verloochent zijn afkomst niet! / over Philippus Samuël van Ronkel
04-6B.J. OosterhoffTerugkeer en bekering (1)
04-6G.J. Ornstein sr.Flitsen uit het leven in de Staat Israël / Israël en zijn Arabieren
04-6J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden ( 6)
05-1K.G. van SmedenNaar Jeruzalem
05-1B.J. OosterhoffTerugkeer en bekering (2)
05-1J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden ( 7)
05-1L.S. den BoerRondom de beloften in het Oude Testament
05-2M. BoertienAfscheid van Hamburg
05-2Oral RobertsInterview met Ben Goerion
05-3K.G. van SmedenDe verzwegen achtergrond
05-3K.G. van SmedenDe tweede uitzending van ds. M. Boertien
05-3B.J. OosterhoffJoodse Messiasverwachting (1)
05-3J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden ( 8)
05-4G.J. Ornstein sr.Flitsen uit het leven in de Staat Israël / Moeilijkheden bij de éénwording
05-4M. DrayerDs. Boertien naar Israël
05-4B.J. OosterhoffJoodse Messiasverwachting (2)
05-5M. BoertienNaar Jeruzalem!
05-5M. BoertienGods advocaten achter het hekje
05-5L.S. den BoerHet Evangelie onder Joden en Heidenen
05-6M. BoertienBrief uit Jeruzalem
05-6M. BoertienHet oude testament in het Israëlische leger
05-6G.J. Ornstein sr.Het Nieuwe Testament in twee talen
05-6J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden ( 9)
05-6K.G. van SmedenLeestafel / Raad voor verhouding Kerk en Israël: ‘Israël en de Kerk’
05-6K.G. van SmedenVoor de kinderen
06-1M. BoertienBrief uit Jeruzalem
06-1K.G. van SmedenVoor de kinderen
06-2L.S. den BoerPostzegels in Israël
06-2M. BoertienBrief uit Jeruzalem
06-2K.G. van SmedenVoor de kinderen
06-3L.S. den BoerIn memoriam Gottlieb Johannes Ornstein
06-3G.J. Ornstein sr.Brengers van een goede boodschap / over ds. J. Rottenberg
06-3K.G. van SmedenVoor de kinderen
06-4M. BoertienBrief uit Jeruzalem
06-4B.J. OosterhoffJoodse Messiasverwachting (3)
06-5M. BoertienBrief uit Jeruzalem
06-5J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden (10)
06-6B.J. OosterhoffJoodse Messiasverwachting (4)
06-6M. BoertienBrief uit Jeruzalem
07-1B.J. OosterhoffJoodse Messiasverwachting (5)
07-1K.G. van SmedenVan het front geen nieuws
07-1K.G. van SmedenHeeft Israël nog een toekomst?
07-1J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden (11) / gebed na de Doop van een Israëliet
07-2M. BoertienBrief uit Jeruzalem
07-2B.J. OosterhoffJoodse Messiasverwachting (6)
07-2L.S. den BoerDe Arabieren
07-3M. BoertienBrief van ds. Boertien
07-3G.J. Ornstein sr.Hoor Israël...!
07-3K.G. van SmedenRecensie / Petrus Huigens: ‘Gesprekken in Israël’
07-4M. BoertienBrief uit Jeruzalem
07-4J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden (12)
07-5M. BoertienBrief uit Jeruzalem
07-6M. BoertienBrief uit Jeruzalem
07-6B.J. OosterhoffJoodse Messiasverwachting (7)
08-1M. BoertienBrief uit Jeruzalem
08-1J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden (13)
08-2M. BoertienBrief uit Jeruzalem
08-2J. RottenbergNederlands gouden eeuw en de Joden (14)
08-3K.G. van SmedenZijn dan deze dingen alzo?
08-3K.G. van SmedenWij zijn broeders!
08-4K.G. van SmedenZeer ongelijk
08-4M. BoertienMet verlof in het vaderland
08-4M. BoertienToenemende spanningen
08-5M. BoertienToenemende spanningen (slot)
08-5K.G. van SmedenOver en weer
08-6K.G. van SmedenDonkere wolken met een lichtrand
08-6 ?Heeft Israël nog toekomst?
09-1 ?Heeft Israël nog toekomst? (slot)
09-1L.S. den BoerBoekbespreking / Zev Vilnay: ‘Israël - een moderne gids door het land van de Bijbel’
09-1K.G. van SmedenGelegenheid door ongelegenheid
09-2K.G. van SmedenEen Intermezzo
09-2K.G. van SmedenRecensie / Hans Herlin: ‘Dwaaltocht naar de dood. Het drama van de St. Louis’
09-2K.G. van SmedenRecensie / A.J.S.: ‘Doop en Verbond - Water en Geestesdoop naar het Woord - onmondigendoop volgens belijdenis’
09-3L.S. den BoerPrinses Irene
09-3P. op den VeldeOpdat zij allen één zijn
09-3L.S. den BoerGedeeltelijke verharding
09-4J.H. GrolleJeruzalem!
09-4B.J. OosterhoffDs. Boertien gepromoveerd
09-5F.C. DominicusDit mag niet verloren gaan / In Israël werd iets groots verricht
09-5L.S. den BoerIsraël, het aparte volk
09-5 ?Wie is Levi Eshkol
09-6 ?Uit een nieuwjaarsrede - 571 vóór Christus [Ezech. 29]
09-6M. BoertienEr staat een werkbank in Nazareth
10-1 ***De Jood - de wet - en de Messias
10-1B.J. OosterhoffTweeërlei denkvorm
10-1 ?In de plaats van de vaderen de zonen
10-2 ?‘Hebben de Kerken gezwegen’
10-2 ?Kroniek Israël
10-2 ***Kerstnacht in Auschwitz
10-2 ***Commentaar bij ‘Tenthuur’
10-3 ?Nieuws uit Israël
10-3 ?Kroniek Israël
10-4W. KremerEerst de Jood
10-4M. DrayerDe catechese der verguizing
10-5 red.Dr. Arnold Frank
10-5M. BoertienPaasfeest in Jeruzalem
10-5M. DrayerInformatie over Israël / J.B. Makkink: ‘Beloofd land. Deel 1: De positie van de boer in Oud-Israël’
10-5M. BoertienNieuws uit Israël
10-6 ?Hoe ‘Israël’ over de verloving van onze Kroonprinses denkt
10-6 ?De verstrooiing van Israël een straf voor de kruisiging?
11-1 ***Anti-semitisme
11-1M. DrayerDe papieren getuige
11-1 ***De deksel over de voorlezing van het Oude Verbond [2Cor. 3:15]
11-1M. DrayerOnder de leeslamp / Pinchas E. Lapide: ‘Sjaloom sjaloom’
11-2 ***Onafhankelijkheidsverklaring van Israël
11-2W. Steenbergen‘Omdat ik in wonderen geloof’
11-2M. DrayerWie ontvangen ons blad?
11-3 ***Beloven en geloven
11-3B.J. OosterhoffKerk en Israël (1)
11-3M. Drayer‘Het voze jodendom’
11-4 ***De tranen van Rachel
11-4M. BoertienLijdenstijd en Paasfeest in Israël
11-4B.J. OosterhoffKerk en Israël (2)
11-5 ***Op Bijbelse grond
11-5van OordtReformatie en evangelie-verkondiging onder Israël
11-5M. Drayer‘De Godsmoord’
11-6M. BoertienBrief uit Jeruzalem
11-6L.S. den BoerLeestafel
12-1 ***Kerk en Israël
12-1M. DrayerOnder de leeslamp / W. Bloemendaal: ‘De tekst van het O.T.’; J.B. Makkink: ‘Beloofd land. Deel 2: het werk van de boer in Oud-Israël’
12-2M. DrayerTien jaar U.C.C.I.
12-2 ***Antisemitisme
12-2 ***Jordanië en Israël
12-3W. KremerIsraël en de catechese
12-3 ***Jafeth in de tent van Sem
12-3B.J. OosterhoffTussen zending en oecumene (1)
12-3 ***Joodse christenen
12-4 ?Na Auschwitz nieuw gesprek Joden-Christenen over Joshua van Nazareth
12-4B.J. OosterhoffTussen zending en oecumene (2)
12-5 ***Gebed voor Israël
12-5M. BoertienWij waren als degenen die dromen... / Brief uit Jeruzalem, 14 juni 1967
12-6B.J. OosterhoffTussen zending en oecumene (3)
12-6 ***Israëls ommekeer
12-6 ***Dr. M. Boertien
12-6 ?Wie hoort waar thuis?
12-6 ?Onder de leeslamp / Geoffrey Parrinder: ‘Jezus in de Koran’
13-1 ?Ds. en mevrouw van Dijk naar Israël
13-1M. DrayerOnder de leeslamp / Leon Uris: ‘Exodus’
13-1Agaath DrayerInterview met dr. M. Boertien / Dr. Boertien terug in Nederland
13-2M. DrayerDe uitzending van ds. W. van Dijk
13-2W. van DijkHoe koud het was en hoe ver...
13-3M. BoertienDe toekomst van Israël na de zesdaagse oorlog
13-4 ***Evangelieverkondiging onder Israël
13-4 ***De Jood Paulus
13-4W. van DijkBidt voor de vrede van Jeruzalem...
13-4B.J. OosterhoffTussen zending en oecumene (4)
13-5 ***Hogere staatkunde
13-5M. DrayerBoekbespreking / Ben Ami: ‘Tussen hamer en sikkel’; James Michener: ‘De Bron’; David Ben-Goerion: ‘De Joden en hun land’
14-1 ***Wat is het voorrecht van de Jood?
14-1M. BoertienIs de staat Israël ‘het begin van de verlossing’?
14-1M. BoertienInternationale cursus over ‘De hoop der kerk en de toekomst van Israël’
14-1Jozef SchmueloffGebed voor het volk Israël
14-2 ***Edele en wilde Olijfboom
14-2Jetty WatermanEen Messias-belijdende Jodin in Hollandse kerkdiensten
14-2 ?Kerk in goede positie voor gesprek met Joden
14-2M. DrayerBoekbespreking / Clara Asscher-Pinkhof: ‘De Koopbrief’
14-3 ***Israël en de wereld
14-3L.S. den BoerBoeken, voor u gelezen / Arthur D. Morse: ‘Terwijl de zes miljoen stierven’; Marius Groeneveld: ‘Bijbelse plaatsen’; H. Verwey: ‘Ik ben die Ik ben’
14-3Jac. MinnaarNes Ammim
14-4M. DrayerVia dolorosa
14-4 ?Sabbat in Nes Ammim
14-4M. BoertienIsraël na anderhalf jaar
14-4J.M. de JongDe hoop van Israël
14-5M. BoertienIndien ik u vergeet, Jeruzalem...
14-5 ***Prof.dr. M. Boertien
14-5M.J. PerathLofwaardige oratie
14-5L.S. den BoerBoekbespreking / febr./mrt-nummer van ‘Kerk en Israël’
14-6 ***Antisemitisme
14-6M. DrayerRecensies / H. van den Bussche: ‘Het land van de Bijbel’; E. Keizer-Frank: ‘Hoe spreek ik in Israël?’
14-6Hans W. LedeboerEven vrij van de spanningen
14-6L.S. den BoerAksent
15-1 ?Amerikaans Jodendom
15-1M. BoertienRecente indrukken uit Israël
15-1S.E. van PraagJoodse volk heeft altijd anti-integratiepolitiek gevolgd
15-2Agaath DrayerZending - Evangelieverkondiging
15-2 ***Het gebed van Israël
15-2 ***Boekbespreking / Simon Wiesenthal: ‘De zonnebloem’; Okke Jager: ‘Land van Jahwe’
15-3M. DrayerNes Ammim
15-3C.B. BavinckBrief uit Nes Ammim
15-3M. Drayer‘Het vers dat niet bedierf’
15-3L.S. den BoerBoekbespreking / Huib Verweij: ‘God in Israël’; Dep. Evangelisatie: ‘GA’
15-4 ***Dit moet het ganse huis Israëls zeker weten...
15-4P. op den VeldeHet gesprek met Israël
15-4C.B. BavinckBrief uit Nes Ammim
15-4 ?Israël, Nederland en de Bijbel
15-5 ***De zaligheid is uit de Joden
15-5 ***Het jodendom
15-5C.B. BavinckBrief uit Nes Ammim
15-5 ***Gods genadewil
15-5L.S. den BoerBoekbespreking / Meyer Sluyser: ‘De wereld is rond? Maar mijn zolen zijn plat’
15-6 ?De laatste jood van Rotterdam
15-6M. BoertienIndrukken uit Israël
15a-1B.D. SmeenkHet Land
15a-1J. van der LindenKerk- en Israëldag 1970
15a-1J.W. van der HoevenJeruzalemse geloofsbelijdenis
15a-2 ***Israël en Gods wereldpolitiek
15a-2M. BoertienHet herbouwde Jeruzalem
15a-2M. DrayerPaaskollekte voor Israël
15a-2 ?Joden, Israëliërs en Zionisten
15a-2 ***Herbouw van de Joodse Staat en de Thora
15a-2M. DrayerBoekbespreking / James A. Michener: ‘De Bron’; A. van Selms: ‘Jeruzalem door de eeuwen heen’
15a-3 ***Wees niet hoogmoedig, maar vrees
15a-3 ?Napoleons beroep op de Joden / proclamatie van Napoleon, antwoord van Aäron ben Levi
15a-3 ?Uit de onafhankelijkheidsverklaring van mei 1948
15a-3David Ben-GoerionDe Joden in hun land (1)
15a-4 ***Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd
15a-4C.B. BavinckNes Ammim Nu
15a-4David Ben-GoerionDe Joden in hun land (2)
15a-4B.J. OosterhoffLuther en de wonderboom van Jona
15a-5 ***Verbondshandhaving
15a-5 ?Massada
15a-5M.G.L. den BoerZingen met Israël!
15a-6 ***Historisch denken over Israël
15a-6L.S. den BoerBoekbespreking / I. Boot: ‘De allegorische uitlegging van het Hooglied, voornamelijk in Nederland’
15a-6 ?Het American Jewish Committee in Israel
16-2 ***Pasen
16-2M. BoertienPesach en Pasen / De betekenis van een kerkelijke kollekte
16-2Eva Kellerman‘Men moet niet wachten, tot men niet meer kan’ / Na veertig jaar activiteit legt dr Sajet (85) enkele functies neer
16-2B.J. OosterhoffMemorboek / n.a.v. Mozes Heiman Gans: ‘Memorboek’
16-3P. op den VeldeWat het zwaarst is...
16-3M. Drayer‘Hadderech’
16-3M. Drayer‘Verkenning en Bezinning’
16-3S. Gerssen‘Willen de Joden wel een gesprek met de christenen?’ (1)
16-4A.C. RamselaarDe christen-jood
16-4S. Gerssen‘Willen de Joden wel een gesprek met de christenen?’ (2)
16-5 ***Verheven dagen / Joom Kippoer - Grote Verzoendag
16-5Els SondervanHet leven in Israël is veilig, maar daarbuiten dreigt de terreur
16-6Herman EetgerinkMiriam Novitch wil geen wraak / Christelijke rozen uit Nes Ammim
16-6S. GerssenJezus in het huidige Jodendom (1)
17-1 ***Heden en toekomst van Israël / n.a.v. ‘Fundamenten en perspectieven van belijden’, art.17
17-1M. DrayerGebeurt er nog wat? / nu het Deputaatschap zonder werker is
17-1Rebecca de Graaf-van GelderVraag en antwoord / door een Messias-belijdende Jodin
17-1S. GerssenJezus in het huidige Jodendom (2)
17-2 ***Israël - Pasen
17-2 ?Joden in Damascus
17-2L.S. den BoerBoekbespreking / Roman Frister: ‘Israël - het nieuwe gezicht van het oude land’; Ver. tot verspr. v.d. H.S.: ‘De wonderbaarlijke geschiedenis van het Joodse volk’
17-3 ***Jeruzalem, de stad der Waarheid
17-3H. BerkhofMoraliseren over de staat Israël
17-3 ?Trappenstraat in Israël
17-3Rebecca de Graaf-van GelderVerliest een Jood zijn identiteit, wanneer hij Jezus als de Messias ziet?
17-4 ***Het Zionisme
17-4M. DrayerEr gebeurt nog wat!
17-4M. DrayerNasser en Israël
17-4C. RijnsdorpJoods denken reddende factor?
17-5 ?Jom Kipoer oorlog
17-5 ***Heeft het werk van Israël-deputaten wat te betekenen?
17-5 ***Geen opdracht van een kerkje apart
17-5D.J. KohlbruggeIsraël en Ismaël
17-6J.L.C. BoertjensBericht uit Israël
17-6 ***Uitgezonden / drs. J.L.C. Boertjens
17-6Bernhard HammelburgDavid Ben Goerion: Vechter voor zijn volk / Pionier - soldaat - auteur - historicus - staatsman
17-6O. NoordmansJoden bestaan echt
18-1M. BoertienEen kwestie van leven of dood / preek bij de bevestiging van drs. J.L.C. Boertjens [Deut. 30:11-20; Joh. 5:30-40]
18-1 ?Negen stellingen / opgesteld door joodse en protestantse theologen
18-1L.S. den BoerBoekbespreking / ‘Dagboek van Mozes Flinker, 1942-1943’
18-2 ***Pasen en Israël
18-2J.L.C. BoertjensBericht uit Israël
18-2R.J. Zwi WerblowskiToespraak van prof. dr. R.J. Zwi Werblowski / op de vergadering van de werkgroep ‘Synagoge en Kerk voor Israël’, op 14 november 1973 in Den Haag
18-3 ***Israël en de wereldgeesten
18-3J.L.C. BoertjensBericht uit Israël
18-3P. den ButterOnzekerheid in Israël
18-4 ***De verharding van Israël
18-4 ?Het Palestijnse sprookje
18-4 ?Koningin Juliana-woud bij Nazareth
18-5 ***Niet hooggevoelende, maar vreest!
18-5J.L.C. BoertjensBericht uit Israël
18-5A. W.Nes Ammim / Internationale christelijke nederzetting om te helpen in Israël
18-5L.S. den BoerAntisemitisme en de zgn. christelijke pers
18-6 ***Onkunde en antisemitisme
18-6S. SchoonBericht uit Nes Ammim
18-6 ?Interkerkelijk Contact Israël
18-6L.S. den BoerHet gezin ds Boertjens
19-1 ***Is dialoog met Israël mogelijk? / volkomen uit elkaar gegroeid
19-1J.L.C. BoertjensBericht uit Israël
19-2 ***De boodschap van Pasen / Bijzondere boodschap Gods aan het Sanhedrin
19-2Rudolf BoonKruisiging en christelijke hovaardij / N.a.v. het Theological Seminar ‘Jews and Christians in Past and Future’, 6-21 jan. ’75
19-2Widad van der HoevenEen Arabisch-christelijke bede voor vrede in 1975
19-2M. ReiselHelder licht op ontwikkeling van joodse traditie / Een joods oordeel over een boek van prof.dr. M. Boertien in het N.I.W. (nl.: ‘‘HetJoodse leerhuis’ van 200 vóór tot 200 na Chr.’)
19-2L.S. den BoerBoekbespreking / Joseph Leftwich: ‘An Anthology of Modern Jiddish Literature’; A. Kamsteeg: ‘Israël - verleden, heden en toekomst’
19-3 ***Sinaï en Pinksteren / Het deksel op hun aangezicht
19-3S. SchoonFlitsen uit Nes Ammim
19-3 ?Religieuze gemeenschappen in Israël
19-3 ?Theologen-seminaar in Jeruzalem
19-3 ?Tranen over Jeruzalem (1)
19-4P. op den VeldeOns kerkelijk werk in Israël
19-4J.L.C. BoertjensBericht uit Israël
19-5 ***Communicerende vaten
19-5J.L.C. BoertjensBericht uit Israël
19-5 ?Vraag en antwoord / anti-zionisme / discrimineert Israël?
19-5L.S. den BoerRozen sierden weg naar erkenning van Nes Ammim
19-5 ?Woningnood in Nes Ammim - huizenplan in Nederland
19-6 red.Jubileum Prof. Boertien
19-6T. BrienenWie is ds. Boertien vanuit de Kerken bezien?
19-6M. DrayerBoekbespreking / P.J.A. Idenburg / P.J. Geelkerken: ‘Het konflikt in het Midden-Oosten’; M. Boertien: ‘Het joodse leerhuis van 200 voor tot 200 na Chr.’; Schalom Ben-Chorin: ‘Broeder Jezus - de nazarener door een jood gezien’
19-6L.S. den BoerBoekbespreking / J. Dijk: ‘Uw volk is mijn volk’
20-1 ***Bijbels herstel van Israël ging nooit buiten geldelijke bijdrage om
20-1 ***Palestina - pendant van Israël / Israël: volk zonder land - Palestina: land zonder volk
20-2 ?Pasen / Opstanding: Feest en Profetie
20-2 ?Paasklokken in het Kebardal
20-2 ?Nes Ammim
20-3 ***Een Messias belijdende Jood over zijn volk
20-3Joseph KeetZion, een belofte of een droom?
20-4 ***Israël tussen de tijden
20-4Willem WhitlauDr. J. Soetendorp overleden / Dr. Jacob Soetendorp verbond twee werelden
20-4R.A. LevinssonSoetendorp heeft monument in de harten der mensen
20-5M. DrayerIsraël in het vizier
20-5M. DrayerMuslim en Jood: vriend of vijand?
20-5S. SchoonNes Ammim als leerhuis
20-6J.L.C. BoertjensBericht uit Israël
20-6 ?Bij de inauguratie van prof. Gans te Leiden
20-6 ?Inauguratie professor Gans was een vreugdevolle gebeurtenis / Van Rapenburg tot Rapenburg was er geen hoogleraar als Mozes Heiman
21-1 ***Israël en de wet
21-1Maria de GrootHet Getto van Warschau
21-1 ?Een Palestijnse staat is geen oplossing / Mosje Dayan spreekt zich uit
21-2L.S. den BoerDoordenken over de verhouding tussen joden en christenen is meer dan een liefhebberij
21-2L.S. den BoerOngeveer een halve eeuw actieve belangstelling voor Israël
21-3L.S. den BoerSmart en voortdurend hartzeer [Rom. 9:1-5]
21-3L.S. den BoerJeruzalem
21-4L.S. den BoerIsraël en de publiciteit
21-4T. BrienenIsraël - vele kanten aan de ene zaak (1)
21-4 ?Kennis maken met Ivriet
21-4H. BeemHandelende Jood beheerst beeld publieke opinie
21-5T. BrienenIsraël - vele kanten aan de ene zaak (2)
21-5T. BrienenIsraël - vele kanten aan de ene zaak (3)
21-5L.S. den BoerHerstel Israël telkens weer opstanding uit de doden
21-5M. DrayerDs. L.S. den Boer
21-5M. DrayerBoekbespreking / L.S. den Boer: ‘Onderweg naar de bruiloft’; Jan van Lemmer: ‘Aangaande Israël’
21-5S. SchoonChristenen op bezoek in Nes Ammim
22-1L.S. den BoerGods Partner
22-1T. BrienenIsraël - vele kanten aan de ene zaak (4)
22-1G. Philip MokDe les van Willy Brandt
22-2J.L.C. BoertjensPasen in Israël
22-2T. BrienenEen nieuwe wet over de godsdienst in Israël
22-2T. BrienenUit de werkkamer van het deputaatschap
22-2M. BoertienMartin Buber 1878-1978 (1)
22-3M. BoertienMartin Buber 1878-1978 (2)
22-3T. BrienenReakties op de zogenaamde Antimissiewet
22-3T. BrienenIets wat u weten moet!
22-3J.L.C. BoertjensStromingen binnen het jodendom (1)
22-3T. BrienenTwee vermeldenswaardige gebeurtenissen op dezelfde dag / Israël herdenkt zijn 30-jarig bestaan; Samuël Gerssen promoveerde
22-4T. BrienenVoorrang voor de Joden
22-4J.L.C. BoertjensStromingen binnen het jodendom (2)
22-4T. BrienenOpnieuw reacties op de zgn. Antimissiewet
22-4T. BrienenUit de werkkamer van het deputaatschap
22-4T. BrienenNogmaals Martin Buber 1878-1978
22-4T. BrienenHet boek van dr. S. Gerssen (1)
22-5T. BrienenOntmoeting met de joden
22-5J.L.C. BoertjensStromingen binnen het jodendom (2)
22-5M. DrayerHet Chassidisme / Een boekbespreking. n.a.v. ‘Het Chassidisme’, S.P. Tabaksblatt (Verkenning en Bezinning)
22-5 red.Israëlische ambassadeur op bezoek
22-5T. BrienenHet boek van dr. S. Gerssen (2)
22-6T. BrienenJezus voor de Joden
22-6 ?Joodse sekte wil erkenning
22-6J. KruisWerkbezoek aan Israël (1)
22-6T. BrienenHet boek van dr. S. Gerssen (3)
22-6 red.Boertien blijft in Amsterdam
22-6T. BrienenUit de werkkamer van het deputaatschap
23-1T. BrienenJoden, Oude Testament en Jezus
23-1J. KruisWerkbezoek aan Israël (2)
23-1T. BrienenJubilerende hoogleraren / prof.dr. B.J. Oosterhoff en Prof. W. Kremer
23-1D.J. DoolaardIsraël financieel bezien
23-2J.L.C. BoertjensPaasfeest 1979 - onze kollekte voor Israël
23-2S. GerssenDe joden in Nederland
23-3T. BrienenProf.dr. B.J. Oosterhoff geridderd
23-3J. KruisEen belangrijke vraag
23-3D. BiesmaIn memoriam ds. L.S. den Boer
23-3T. BrienenEen belangrijk schrijven
23-3 ?Een belangrijke brochurereeks: Nes-Ammim lezingen
23-3T. BrienenUit de werkkamer van het deputaatschap
23-3T. BrienenNa Holocaust
23-4T. BrienenOm de hoop van Israël
23-4J. de JongMenende Gode een dienst te doen (1) / Kanttekeningen over anti-semitisme in verleden, heden en toekomst
23-4M. BoertienDe bevolking van Israël (1)
23-5T. BrienenScheiding in het jodendom
23-5J. de JongMenende Gode een dienst te doen (2) / Kanttekeningen over anti-semitisme in verleden, heden en toekomst
23-5M. BoertienDe bevolking van Israël (2)
23-6J.L.C. BoertjensKerstfeest in Israël
23-6J. de JongMenende Gode een dienst te doen (3) / Kanttekeningen over anti-semitisme in verleden, heden en toekomst
23-6T. BrienenUit de werkkamer van het deputaatschap / In dienst van het deputaatschap: prof.dr. M. Boertien
23-6 red.Onze eerste penningmeester jubileerde
23-6T. BrienenOp onze boekenplank / ‘Feiten over Israël’; Max Reisel: ‘Het Jodendom in de moderne samenleving’
24-1T. BrienenOpdat vervuld zou worden
24-1J.L.C. BoertjensWie is een jood? (1)
24-1C. GraaflandImpressies uit Israël
24-1T. BrienenOp onze boekenplank / H.H. Grosheide: ‘Israël na de babylonische ballingschap’; S. Gerssen: ‘Franz Rosenzweig 1186-1929’
24-1T. BrienenUit de werkkamer van het deputaatschap / In dienst van het deputaatschap: drs. J.L.C. Boertjens
24-2T. BrienenPasen tussen Israël en de kerk
24-2J.L.C. BoertjensWie is een jood? (2)
24-2T. BrienenDe visie van de gereformeerden op Israël (1) / De visie van Calvijn
24-3J.L.C. BoertjensEen artikel over Nederlandse christenen
24-3T. BrienenNiet het land, maar de rest als onderpand
24-3J.P. VersteegFlusser over Jezus (1)
24-3T. BrienenDe visie van de gereformeerden op Israël (2) / De na-reformatorische visie
24-3T. BrienenOverneming van de wacht te Nes Ammim en te Jeruzalem
24-4T. BrienenDe visie van de gereformeerden op Israël (3) / De visie van huidige gereformeerden
24-4 ?Uitspraak van de Duitse kerken
24-4J.P. VersteegFlusser over Jezus (2)
24-4T. BrienenFamilie Boertjens: verlof en jubileum
24-5T. BrienenIsraël op de synode (1)
24-5T. BrienenPsalm 137: een lied uit Israëls deportatietijd (1)
24-5J.P. VersteegFlusser over Jezus (slot)
24-5 ?Uitspraak van het Duitse Theologische Convent
24-5M. DrayerOp onze boekenplank / T. Brienen: ‘De Nadere Reformatie en het Jodendom’
24-6T. BrienenPsalm 137: een lied uit Israëls deportatietijd (2)
24-6T. BrienenIsraël op de synode (2)
24-6 ?Bonner theologen over Israël
24-6S. SchoonNes Ammim opent volgend jaar Gastenhuis
24-6 ?Op onze boekenplank / H. Mulder: ‘Constantijn en de joden’ (V en B)
25-1T. BrienenPsalm 137: een lied uit Israëls deportatietijd (3)
25-1J.L.C. BoertjensOnderwijs in Israël (1)
25-1 ?Nes Ammim krijgt Gastenhuis / Geld nodig voor huizen
25-1 ?Verklaring Belgische kerken (katholieke en protestantse) over hun verhouding tot het joodse volk
25-1 ?Gesprek kerken met ambassadeur Israël
25-2T. BrienenPasen - ook voor Israël
25-2T. BrienenPsalm 137: een lied uit Israëls deportatietijd (4)
25-2T. BrienenVan allerlei / Kerken op bezoek bij Opperrabinaat; Brochures van ICI; Dr. C.J. den Heyer hoogleraar Judaïstiek; Ds. J. Dijk gaat en dr. S. Schoon komt; Wacht red. Vrede over Israël overgenomen; Dit jaar bestaat ons deputaatschap 50 jaar
25-2S. GerssenStellingen over Duitse uitspraken over het Jodendom
25-2 ?De verklaring van Heidelberger theologen
25-2T. BrienenOp onze boekenplank / John Wilkinson: ‘Jeruzalem in Jezus’ tijd’; Rudolf Boon: ‘De Messias in Talmoed en Midrasj’
25-3J. KruisMet dank aan dr. Brienen
25-3J.L.C. BoertjensOnderwijs in Israël (2)
25-3I. VorstReform en Orthodoxie
25-4 ?Op dezelfde wijze [Hand. 15:11]
25-4J. KruisMoeilijkheden en mogelijkheden / Drs. Cohen Stuart naar Jeruzalem
25-4 ?Verklaring van de Raad van Kerken betreffende het hardnekkig antisemitisme / bestemd voor christenen en kerken in Nederland
25-4M. BoertienEen hernieuwd protest tegen het antisemitisme
25-5J. de JongUit de Schrift [1 Thess. 2:13-16]
25-5J. KruisHet verschil / tussen zending onder de heidenen en evangelieverkondiging onder Israël
25-5J.L.C. BoertjensOp zoek naar de bronnen
25-5J. de Jong‘Oude wijn is voortreffelijk’
25-5 ?Jeugd in Friesland over kerk en Israël
25-6B.J. OosterhoffIs Israël verworpen? [Jer. 31:31-40]
25-6J.P. VersteegHet behoud van gans Israël [Rom. 11:26]
25-6M. BoertienTwee wegen?
25-6J.C.L. StarreveldVan verleiding tot bekering
25-6T. BrienenChristiaan Meyer en zijn beminde broeders / Een vroege bijdrage in de ontmoeting van christendom en jodendom in het Nederlands gereformeerd protestantisme
25-6J. KruisJezus - de Christus?
25-6M. DrayerDe Christelijke Gereformeerde Kerken in de relatie kerk-Israël
26-1A. van der VeerMisschien worden er daar tien gevonden... [Gen. 18:32]
26-1G.C. den HertogHeiden, Jood en christen / enkele overwegingen bij de gelijknamige studie van Dr. G.G. de Kruif over de theologie van K.H. Miskotte
26-1J. van GenderenVoor wie iets lezen wil over de toekomst van Israël en het duizendjarig rijk
26-1J. de JongVan de boekenplank / n.a.v. ‘Geestelijk Israël... Wat nu?’
26-1 ?Overlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland
26-2M. DrayerJezus’ bloed en de Joden [Matt. 27:25]
26-2M. BoertienOok dat is Israël! (1)
26-2J. KruisChristelijke Theologie na Auschwitz / n.a.v. ‘Christelijke Theologie na Auschwitz I, Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme’, Hans Jansen
26-2J. KruisBekietsoer / Vertrek Boertjens; promotie S. Schoon
26-3B. de RomphOnze oudste broeder [Luk. 15:25a]
26-3M. BoertienOok dat is Israël! (2)
26-3J. KruisEen reaktie
26-3J. KruisBekietsoer / Oprichting OJeC
26-4J. de JongSchriftstudie [2 Kor. 3:12-16]
26-4M. BoertienWaar bemoeien ze zich mee?
26-4J.C.L. StarreveldChristelijke presentie in de Joodse staat
26-4J.C.L. StarreveldVan de leesplank / n.a.v. ‘Bijbels Handboek I, de wereld van de Bijbel’
26-5 ?Bij de foto: Inwijding van de Grote Synagoge te Jeruzalem
26-5H. BiesmaDe hoop van Israël [Hand. 28:20]
26-5W. van ’t SpijkerBucers houding tegenover de Joden
26-5J. KruisLatent antisemitisme
26-5T. BrienenVan de leesplank / Karst Dijkstra en Renger de Vries: ‘Jeruzalem, Jeruzalem... Sjaloom omringd door salaam. Gedichten en tekeningen’
26-5 ?OJEC-forum: hoe nemen we vooroordelen weg?
26-6J. de Vuyst‘Israël in het boek Openbaring’ [Openb. 7:4-8]
26-6 red.Bij de foto: Chanoeka
26-6 red.Aan de redactie gezonden / ‘Oz we Shalom’, Kees Hulsman (AO no 1910)
26-6M. BoertienVan vooroordeel tot coëxistentie / Een forum-discussie
26-6G. CassutoMessias belijdende Jood
27-1 ?Israël, een biddend volk / Het Achttiengebed (in de korte vorm)
27-1H.M. van der VegtZionisme als antwoord?
27-1B.G. SchermersHet dovenonderwijs in Israël
27-2M. BoertienLezen, geloven, leven [Joh. 20:31-32]
27-2B.J. OosterhoffEvangelieverkondiging onder Israël
27-2H. ToormanDat hopen wij nog mee te maken
27-3A.A. van RulerIk geloof in Jezus Christus
27-3T. BrienenJodendom en christendom - één weg en drie weggebruikers!
27-3 ?‘Gesprekken in Israël’
27-3 ?Solidair met Israël in 1983
27-4J. de VuystEnkele aantekeningen bij He. 8:13 [Hebr. 8:13]
27-4G.C. den HertogDe leer van de rechtvaardiging in het gesprek met Israël
27-4D. RossingHet Israëlisch ministerie van godsdienstzaken
27-4 ?Congres joden en christenen oneens in afkeer van pacifisme
27-4Rodrigues PereiraBezinning op vrede
27-5W. SteenbergenLeven uit de dood [Ezech. 37:1-14; Efez. 2:1-10]
27-5H.L. van Stegeren-KeizerKerk en Israël
27-5 ?Bijna helft Israëliërs tegen bouw derde tempel
27-5G. CassutoHet leerhuis
27-6J.P. BoitenMeditatie [Luk. 2:32]
27-6A.S. van der WoudeBlinde liefde
27-6H.A. ObermanLuther / tussen hoop en haat
27-6D.J. Doolaard35 jaar penningen beheer / Bij het afscheid van ds. D. Biesma
27-6D. BiesmaAfscheid van een secretaris / Ds. M. Drayer
28-1J.C.L. StarreveldAandacht voor de Joden in de kring van afgescheidenen
28-1T. BrienenEen bezoek aan Israël... Dat doet je wat!
28-1 ?Nes Ammim / Werk- en informatiejaar
28-2G.C. den Hertog‘Die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt’ [Rom. 4:17]
28-2D.J. DoolaardBij het emeritaat van prof.dr. M. Boertien
28-2M. BoertienVragen stellen [1 Sam. 2:18-21.26; Lukas 2:40-52]
28-3G.C. den Hertog‘Israël naar het vlees’ [1 Kor. 10:18]
28-3W.P. de GrootEen kennismaking met de synagoge
28-3H.M. van der VegtJezus Christus een hindernis tussen joden en christenen?
28-4J. de JongSchriftstudie [Hand. 1:6-8]
28-4 ?Nieuws uit het deputaatschap / Nieuwe werker: kand. H.M. van der Vegt; Nieuwe ICI-folders; Radiolezingen prof. Boertien
28-4H. BiesmaJakobs stem en Ezau’s handen / n.a.v. M. Boertien: ‘Jakobs stem en Ezau’s handen’ (V en B)
28-4G. CassutoDe kerk en het joodse volk
28-4 ?Jezus tussen joden en christenen
28-5J.H. CarlierLo Ruchama - Lo Ammi [Hosea 1:6-12]
28-5J.P. VersteegOntmoeting met prof. Lapide
28-5 ?De Godsnaam - scheiding of eenheid tussen joden en christenen?
28-5J. de JongBoertien en zijn Cohen
28-6H.G.L. Peels‘God zal zéker naar u omzien’ [Gen. 50:25]
28-6J.L.C. BoertjensChanoekka en Kerstfeest, feesten van het licht
28-6C. HulsmanGodsdienst en nationalisme binnen Joodse Orthodoxie in Israël
29-1H. BiesmaUit het deputaatschap
29-1A. van der VeerDe hemelsblauwe draad [Num. 15:38-39]
29-1A.C. FloorNes Ammim... achterhaald of actueel?
29-1 ?Classis-correspondentschap
29-2H. BiesmaMozes, Elia en Jezus [Mark. 9:2-8]
29-2J. GroenleerDe joodse- en christelijke paasdatum
29-2J.L.C. BoertjensPesach en Pasen, feesten van bevrijding
29-3G.C. den Hertog‘... want het heil is uit de Joden’ [Joh. 4:22b]
29-3W. SteenbergenPinchas Lapide over Paulus
29-3C. van Atten‘Bruder Martin ...’ / over H.A. Oberman: ‘Wortels van het antisemitisme. Christenangst en jodenramp in het tijdperk van humanisme en reformatie’
29-3H. BiesmaUit het deputaatschap
29-4Schlomo HizakEen verloren stam keert terug
29-4G. BouwGeen andere naam [Hand. 4:12]
29-4C. van AttenLuther: ‘... scherpe barmhartigheid ...’: twee sporen van één richting
29-4H.M. van der VegtVoor leren ben je nooit te oud
29-5J. de JongSchriftstudie [Filipp. 3:7-8]
29-5A. van der VeerWaarom dit nummer?
29-5H. van den BergWaarom ging ik naar Israël?
29-5Lenny de KamWerken met gehandicapten op de Westbank
29-5Geeske WesterterpWaarom ik naar Israël ging?
29-5Jurrie WubsAls gezin wonen en werken in Nes Ammim
29-5Hennie VisserHoe kom je ertoe om een jaar in Israël door te brengen?
29-5 ?Nes Ammim - een nieuw begin
29-6J. de JongDe verwachting van een duizendjarig vrederijk / n.a.v. prof.dr. J. van Genderen: ‘De verwachting van een duizendjarig vrederijk’
29-6B. de GraafGeen stilzwijgen! [Jes. 62:6b]
29-6T. BrienenCatechese en jodendom / n.a.v. ‘Richtlijnen voor het onderzoek naar Anti-judaïsme in catechetisch materiaal’
29-6H. BiesmaUit het deputaatschap / Bevestiging ds. H.M. van der Vegt
29-6G.C. den HertogVeertig jaar na ’45
30-1H.M. van der Vegt‘Want hoevele beloften Gods er ook zijn ...’ [2 Kor. 1:20]
30-1M.W. VrijhofHet Evangelie naar Mattheüs en de Joden
30-1G.C. den HertogHeeft het Antisemitisme nieuw-testamenische wortels?
30-2J. PlantingaEen profetie voor joden en heidenen [Zach. 8:23]
30-2 ?De Schotse Kerk in Jeruzalem
30-2M. BoertienIn Gods trouw verbonden / n.a.v. E.W. van der Poll e.a.: ‘In Gods trouw verbonden. Handreiking m.b.t. de verhouding tussen Israël en gemeente’
30-2G.C. den HertogDe zaak Goeree
30-3T. BrienenDe gezindheid van Christus Jezus [Filipp. 2:5-8]
30-3B.J. OosterhoffDe ander in beeld / drs. J. Druk e.a.: ‘Joden en christenen onder vooroordeel’ (OJEC-serie 3)
30-3H. BiesmaVan de voorzitter
30-4C. van Atten‘Het is met ons gedaan...’ [Ezech. 37:11d]
30-4H.M. van der VegtEen half jaar Israël
30-4T. BrienenOverlegorgaan van Joden en Christenen in Nederland (OJEC) / Wat dit orgaan is en wat het doet!
30-4W. van ’t SpijkerChaim Potok
30-5A. van der VeerEen samenkomst op nieuwjaarsdag, Rosj hasjana [Neh. 8:2-13]
30-5J. de JongJoodse bezinning op het euthanasie-vraagstuk als medisch-ethisch probleem
30-5J.E. Hopman‘Als God trouw is, is Hij het óók aan Israël’
30-6H.D. RietveldDeze of een ander? [Luk. 7:19a]
30-6H.M. van der VegtWat is Israël?
30-6M. BoertienWat is er in ruim vijfendertig jaar veranderd?
31-1G.C. den HertogJezus in de synagoge te Nazareth [Luk. 4:21]
31-1W.P. de GrootKehillo Kedousjo Den Haag / n.a.v. D. Houwaarts: ‘Kehillo Kedousjo Den Haag’
31-1H. BiesmaVan de voorzitter
31-2M. BoertienWerd Israël onterfd? [1 Petr. 2:9]
31-2J.M. AarnoudseLapide
31-2G.C. den HertogHoe echt is de liefde? / Christelijke aandacht voor het jodendom
31-3B. de GraafZekerheid voor geheel Israël [Hand. 2:36]
31-3D.J.K.G. RuiterEn toen de vijftigste dag vervuld werd... / Over de achtergronden van Pinksteren
31-3G.C. den HertogIn het verleden ligt het heden... / n.a.v. H. Jagersma: ‘Geschiedenis van Israël ...’; S. Safrai: ‘Volk met een land ...’; Jacob Neusner: ‘ De Joodse wieg van het Christendom’
31-4J.P. Boiten‘En alzo zal geheel Israël zalig worden’ [Rom. 11:26a]
31-4G.C. den HertogAbraham Joshua Heschel
31-4H. BiesmaVan de voorzitter
31-4 ?Het Talliet
31-5H. Biesma‘Meent gij ...’ [Luk. 13:1-5]
31-5H.D. RietveldDe Statenvertalers en de rabbijnen
31-5G.C. den HertogZien leidt tot gedenken, gedenken tot doen / over het Joods Historisch Museum
31-5G.C. den HertogAls herinneren pijn doet... / over stichting ‘Elah’
31-5H. BiesmaBoekbespreking / J.A. van Delden: ‘Israël is Gods volk!’
31-5J.H. CarlierBoekbespreking / B.D. Smeenk: ‘Jeruzalem - lofzang of roestige pot’; Klaas A.D. Smelik en Jet Naftaniël-Joëls: ‘Esther’
31-6M.W. VrijhofEen zoon van Bethlehem [Matt. 2:13-18]
31-6C. van AttenTefillien
31-6G.C. den HertogElie Wiesel - boodschapper van de doden onder de levenden
32-1H.D. RietveldJezus en Nicodemus. Een gesprek tussen Joden [Joh. 3:1-21]
32-1H. BiesmaVan de voorzitter
32-1H.M. van der VegtJeruzalem en Tel Aviv zijn niet op één dag gebouwd
32-2C. van AttenWedergeboren tot een levende hoop [1 Petr. 1:3]
32-2M.W. VrijhofFranz Rosenzweig
32-3B.J. OosterhoffNa veertig jaar [Gen. 25:20]
32-3 ?Tekst van het Israëlisch Volkslied
32-3H. BiesmaHoe verstaan christenen de bijbelse profetieën over Israël en het land? / en wat betekent dat voor de joods-christelijke ontmoeting nu?
32-3H.M. van der VegtVeertig jaar Israël. Een paar kanttekeningen
32-3M. BoertienHoe lang nog?
32-3G.C. den HertogBoekbespreking / Selma Leydesdorf: ‘Wij hebben als mens geleefd...’; S. Schoon: ‘Leven in één wereld...’; Joh. Verkuyl en J.M. Snoek: ‘Intern beraad...’
32-4W. SteenbergenSchriftstudie [Gal. 1:1-2:10]
32-4J. PlantingaJeugd en Israël
32-4G.C. den HertogBoekbespreking / C. den Boer (red.): ‘Zicht op Israël 2’; Elie Wiesel: ‘De dodenzang’; M. Groeneveld: ‘Israël. een leesboek’
32-5W. SteenbergenSchriftstudie [Gal. 2:11-14]
32-5H.M. van der VegtIets over de roeping van de Kerk in haar relatie tot Israël
32-5G.C. den HertogBoekbespreking / Elie Wiesel: ‘De avondschemering in de verte’; G.H. Cohen Stuart: ‘Am Israël Chai’
32-6W. SteenbergenSchriftstudie [Gal. 2:15-21]
32-6H.D. RietveldDe Sabbat / Een kostbaar Godsgeschenk
32-6H. BiesmaVan de voorzitter
32-6H.M. van der VegtBoekbespreking / Henk van der Molen: ‘Met de joden op weg’; Willem Zuidema: ‘Gods partner’
32-6H. BiesmaZonder Israël niet volgroeid... / n.a.v. H. Vreekamp: ‘Zonder Israël niet volgroeid’
33-1W. SteenbergenSchriftstudie [Gal. 3:1-14]
33-1H.M. van der VegtWaarom zou ik naar de synagoge gaan?
33-1B. de GraafBoekbespreking / Schalom Ben-Chorin: ‘En God bleef zwijgen...’
33-2W. SteenbergenSchriftstudie [Gal. 3:15-4:11]
33-2A.W. VelemaOver Psalmmelodieën gesproken
33-3W. SteenbergenSchriftstudie [Gal. 4:21-31]
33-3G.J. OrnsteinKerk en Israël
33-3B. de GraafBoekbespreking / Elie Wiesel: ‘Tekenen van Uittocht’
33-3H. BiesmaVan de voorzitter
33-4W. SteenbergenSchriftstudie [Gal. 5:1-6:18]
33-4D.J.K.G. RuiterRosj Hasjana - Nieuwjaar
33-4Theo de LangeIndrukken uit Nes Ammim
33-4G.C. den HertogBoekbespreking / David Flusser: ‘Ontdekkingen in het Nieuwe Testament’
33-5M. BoertienSchriftstudie / [vgl. Gal. 3:6, Jak. 2:23] [Gen. 15:1-6; Rom. 4]
33-5C. van AttenLiefde duurt langer dan haat
33-5H. BiesmaVan de voorzitter
33-5H.M. van der VegtBoekbespreking / M. van Campen: ‘Kerk en Israël in gesprek’
33-6M. BoertienSchriftstudie / [vgl. 1Petr. 5:13, Openb. 14:8, 16:19, 17:5, 18:2.10.21] [Jer. 51:59-64a]
33-6G.C. den HertogHet ontstaan van het Chassidisme
33-6G.C. den HertogBoekbespreking / Elie Wiesel: ‘Het testament van de vermoorde Joodse dichter’
33-6H.M. van der VegtBoekbespreking / P.A. Elderenbosch: ‘Psalmen om mee te beginnen’
34-1M. BoertienVerborgenheid en Openbaring [Jes. 45; vgl. Jes. 48:12-16]
34-1H.M. van der VegtDe Hebreeuwse kerk in Jeruzalem
34-1C. van AttenLesgeven over het Jodendom
34-2M. BoertienPasen in Genesis? / [vgl. Hebr. 11:1.8-19, Jak. 2:21-24] [Gen. 22:1-19]
34-2H.M. van der VegtMaar wat doet u nu eigenlijk?
34-2T. BrienenBoekbespreking / C. den Boer: ‘Messiasbelijdende Joden’; J. Haitsma: ‘Fridericus Ragstat a Weille’
34-3M. BoertienDe grenzen van het volk van God / [vgl. Luk. 14:11, Mat. 23:12, Deut. 14:22-29, 26:12-15, Mat. 23:23] [Luk. 18:9-14]
34-3G.C. den HertogVan een wereld die voorbij is
34-3H.M. van der VegtBoekbespreking / Leo Baeck: ‘Een licht breekt door’; R.Th. de Boer: ‘Israël niet te vergeten’; diversen: ‘Zicht op Israël 3’
34-4R.W.J. SoetersGeboren in Sion [Ps. 87:4]
34-4H.D. RietveldDe Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en hun contact met Israël
34-4 ?Conferentie Jodendom in de catechese / OJEC-conferentie op 24-9-1990
34-5C. van AttenEen open Jeruzalem [Zach. 2]
34-5D.J.K.G. RuiterDe dienst van de zegening
34-5 ?Uittocht - waarheen? waarmee?
34-6B. de GraafGeen andere naam [Hand. 4:12]
34-6G.C. den Hertog‘Wij willen de Messias nú’ / De Lubavitcher Chassidiem
34-6T. BrienenGrote theologen over het kleine volk / Kuypers en Bavincks visie op Israël
35-1A. WagenaarPaulus naar Jeruzalem / [vgl. Hand. 1:8, 9:15v, Rom. 9:1-3, 15:25-28] [Hand. 19:21, 20:22-24, 21:4.10-14;]]
35-1H.M. van der VegtJeruzalem, januari 1991
35-1H. BiesmaVan de voorzitter
35-1T. BrienenJoodse en Palestijnse Bevrijdingstheologie / Verhouding Jodendom-Christendom in het Midden-Oosten
35-1 ?Verklaring van het Interkerkelijk Contact Israël van 21 januari 1991
35-1H.M. van der VegtBoekbespreking / M.J.H.M. Poorthuis: ‘De Joodse groeperingen ten tijde van Jezus’; Simon Schoon: ‘Bijbelwoorden in het joods-christelijk gesprek’
35-2B. de GraafEen overblijfsel in Israël [Rom. 11:5]
35-2H.M. van der VegtOntmoetingen in Jeruzalem: Meir Chaouat
35-2 ?Ds. en mevr. Van der Vegt terug in Jeruzalem
35-2M.W. VrijhofGrote verzoendag: een vraag aan de kerk
35-2H.D. RietveldNederland, de kerken en de Joden voor en in de Tweede Wereldoorlog / n.a.v. Corrie K. Berghuis: ‘Joodse vluchtelingen in Nederland 1938-1940’; T.W. van Bennekom: ‘De wachters op Sions muren. De opkomst van het nationaal-socialisme en de gereformeerd
35-2 ?Nog eens: Joodse en Palestijnse bevrijdingstheologie / n.a.v. G.H. Cohen Stuart: ‘Een bevrijdend woord uit Jeruzalem?’
35-3M.W. Vrijhof‘Om hen tot naijver te wekken’ [Deut. 32:21, Rom. 10:2.19, 11:11.14]
35-3H. BiesmaWerkbezoek aan Jeruzalem
35-3T. BrienenTwee bijzondere theologen over het bijzondere volk / Van Andels en Berkhoffs visie op Israël
35-3H.M. van der VegtOntmoetingen in Jeruzalem: pater Sarafim
35-3G.C. den HertogBoekbespreking / Elie Wiesel: ‘De Golem’
35-3M.W. VrijhofBoekbespreking / R. Gradwohl: ‘Uit Joodse bronnen’
35-3M. BoertienBoekbespreking / J. Vlaardingerbroek: ‘Jezus Christus tussen joden en christenen’; diversen: ‘Uitverkoren, Voorrecht of last?’ (OJEC-serie no.7)
35-4M.C. Mulder‘Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten...’ / Het rest-motief in het Oude Testament
35-4M. BoertienDe ‘rest’: een deel voor het geheel
35-4G.C. den HertogBoekbespreking / I.J. Singer: ‘Josje Kalb’; Jacob Neusner: ‘Grondslagen van het Jodendom’
35-4M.W. Vrijhof‘Een overblijfsel naar de verkiezing der genade’ / Een nieuwtestamentisch onderzoek naar de betekenis van het woord ‘overblijfsel’
35-4G.C. den HertogBoekbespreking / Elie Wiesel: ‘Het vergetene’; Elie Wiesel: ‘Een generatie later’
35-4T. BrienenEnige elementen van bezinning binnen het Deputaatschap
35-4H. BiesmaKremer en Israël
35-4H.M. van der VegtOntwikkelingen in de ontmoeting tussen Joden en Christenen in de afgelopen tien jaar
35-4H.D. RietveldToekomstverwachting voor Israël
35-4G.C. den HertogBoekbespreking / H.W. von der Dunk: ‘Voorbij de verboden drempel’; Pinchas Peli: ‘De torah vandaag’; Ilana Shamir en Shlomo Shavit (red.): ‘Encyclopedie van de Joodse geschiedenis’
35-4H.M. van der VegtBoekbespreking / Abraham Joshua Heschel: ‘Onzekerheid in vrijheid’
35-6T. BrienenKerstfeest en Israël [Luk. 1:54v]
35-6J.P. Boiten‘Jezus is de levende Thora’ / Israëlseminar 8-24 okt. 1991
35-6J. de JongLaten we (g)een mens maken / n.a.v. R.W. Munk (red.): ‘Laten we een mens maken. Religieuze traditie en de ethiek van medisch handelen’
35-6H.M. van der VegtOntmoetingen in Jeruzalem: pater Bruno Hussar
35-6G.C. den HertogBoekbespreking / W.H. Zuidema / J. op ’t Root: ‘En God sprak tot Noach en zijn zonen. Een joodse code voor niet-joden?’
35-6T. BrienenBoekbespreking / J. Haitsma: ‘Deze, déze is de Messias. De verkondiging van Jezus de Messias door de voormalige rabbi Christiaan Solomon Duijtsch aan Israël’
36-1H. BiesmaSchriftstudie [Matt. 8:5-13]
36-1C.J. van den BoogertTempel - synagoge - kerk / De kerk, een veelkleurig verschijnsel
36-1H.M. van der VegtOntmoetingen in Jeruzalem: Rizek Abusharr
36-1G.C. den HertogJoods-mystieke motieven in het werk van Chaim Potok en Elie Wiesel
36-1H. BiesmaVan de voorzitter
36-2J. GermsOnbegrip in Jeruzalem - Jezus en de Joden in Johannes 7
36-2H.M. van der VegtPasen in Jeruzalem
36-2G.C. den HertogSpreken - geboren uit het zwijgen / Het boek Job in de relatie van Kerk en Israël
36-3T. BrienenPriesters kiezen voor Jezus [Hand. 6:7b]
36-3H.M. van der VegtNederlandse kerkdiensten in Jeruzalem
36-3H.D. RietveldAnti-joodse preken uit een gouden mond
36-3H.M. van der VegtOntmoetingen in Jeruzalem: Anat
36-3M. BoertienDen Heyer over de Messiaanse weg / n.a.v. C.J. den Heyer: ‘De Messiaanse weg; deel 2: Jezus van Nazareth; deel 3: De Christologie van het Nieuwe Testament’
36-3 ?Boekbespreking / B. Jongkind: ‘De heiliging van Gods naam. Verzet en overgave in het lijden van het joodse volk’
36-3M.W. VrijhofBoekbespreking / Edward van Voolen: ‘Joods leven thuis en in de synagoge’
36-3 ?Boekaankondigingen / I. Abrahams: ‘Joods leven in de Middeleeuwen’; T. Baarda e.a.: ‘Jodendom en vroeg christendom’; A.J. Heschel: ‘De aarde is des Heren ...’; H.W. de Knijff / G.W. Neven: ‘Horen en zien. ...’; Nechema Mayer-Hirsch: ‘Het
36-4H. Biesma‘Een woord van opwekking’ [Hand. 13:16-43]
36-4M.W. VrijhofHet loofhuttenfeest en de volken / Hebben christenen uit de volken iets te zoeken in de loofhut van Israël?
36-4H. BiesmaEnquête - I / Algemeen
36-4H.M. van der VegtOntmoetingen in Jeruzalem: Tsvi Marx
36-5H. BiesmaVan de voorzitter
36-5H.M. van der VegtMessias of leugenmessias?
36-5H. BiesmaGedoopte Joden - Verdachte Christenen (1)
36-5C. van AttenLiefde duurt langer dan haat / over Kfar Shaul
36-5H. BiesmaEnquête - II / Het blad ‘Vrede over Israël’
36-6M.W. Vrijhof‘Licht tot openbaring voor de volken’ / [en Jes. 42:6, 49:6, Joh. 8:12, Hand. 13:47, Rom. 2:19] [Luk. 2:25-33, 24:47]
36-6H. BiesmaGedoopte Joden - Verdachte Christenen (2)
36-6C.J. van den BoogertHet gebed in de joodse traditie
36-6H. BiesmaEnquête - III / Aandacht voor Israël in de prediking
36-6G.C. den HertogOp de valreep / De schoot is vruchtbaar nog...
37-1G.C. den HertogLuisteren, vragen en antwoorden [Luk. 2:46-47]
37-1H. BiesmaVan de voorzitter
37-1 ?De Christelijke Gereformeerde Kerken na 1892 en de joden / De Afgescheiden Kerken en de joden
37-1H. den Hertog-v.’t Spijker‘De HERE is een hoog vertrek’ / Over de dagboeken en brieven van Etty Hillesum
37-1H. BiesmaEnquête - IV / Activiteiten in de plaatselijke gemeente
37-2T. BrienenPasen voor Israël [Ezech. 37:1-14]
37-2H.M. van der VegtAuguste Victoria
37-2H. BiesmaWoord of gebod? / mede n.a.v.: Schalom Ben-Chorin: ‘De Tien Woorden’; M. van Loopik: ‘De Tien Woorden in de Mekhilta’
37-2C. van AttenBaroech Ma’oz: ‘Vervolg en vernieuwing’
37-2G.C. den HertogIsraël - ‘een rustpunt in de gedachten van de joden’ / n.a.v. Abel J. Herzberg: ‘Zonder Israël is elke jood een ongedekte cheque’
37-2H.M. van der VegtOntmoetingen in Jeruzalem: Yeshayahu Leibowitz
37-3C. van AttenBedekking [2 Kor. 3]
37-3 ?Vrijwilligers uit de kerken knappen joodse begraafplaatsen op
37-3C.J. van den BoogertHet achttiengebed - het hoofdgebed van de synagoge
37-3Boele P. YtsmaAfgescheiden takken en de stam (1)
37-3J.P. BoitenToernee drs. H.M. van der Vegt
37-4M. BoertienLeren, geloven en leven [Joh. 20:30v]
37-4H. BiesmaAfscheid van een ‘adviseur’
37-4M. DrayerBoertien en de Israëldeputaten
37-4H.M. van der VegtProf. Boertien in Jeruzalem
37-4M.C. MulderJudaïca... hobby of hart?
37-4T. BrienenDe publicaties en visies van prof.dr. M. Boertien met betrekking tot de verhouding Kerk en Israël
37-6A. BronsDe HERE laat Israël niet los [Rom. 11:11-36, Deut. 32:1-3]
37-6H. BiesmaVan de voorzitter
37-6T. BrienenIsraël in dogmatiek en liturgie / n.a.v. H. Vreekamp: ‘Een onbedachte verhouding ...’; H. Vreekamp: ‘Gedachten over gedenken ...’; D. Monshouwer: ‘Vieren vol verwachting ...’
37-6Boele P. YtsmaAfgescheiden takken en de stam (2)
37-6C. van AttenJodendom in de catechese
37-6G.C. den HertogBoekbespreking / W. Hensen: ‘Christendom en Chassidisme. Een verkenningstocht’; Mozes Maimonides: ‘Twee ethische tractaten, vertaald en ingeleid door dr. A. van der Heide’; René Süss: ‘Een genadeloos bestaan. Karl Barth over het joodse volk’
37-6M.W. VrijhofBoekbespreking / Gerbern S. Oegema: ‘De Davidster’
37-6P. VreeBoekbespreking / De geïllustreerde atlas van de joodse beschaving
37-6H.D. RietveldBoekbespreking / T. Brienen: ‘Christiaan Meijer’
38-1H. BiesmaVolgeworden schriftwoord [Jes. 61 en Luk. 4:16-21]
38-1H. BiesmaVan de voorzitter
38-1C.J. van den BoogertHet Onze Vader
38-1A. BronsHet karakter van de profetische belofte
38-1J.P. BoitenWilhelmus à Brakel en het chiliasme
38-1M. BoertienBoekbespreking / J. van Amersfoort en J. van Oort: ‘Juden und Christen in der Antike’
38-1G.C. den HertogBoekbespreking / Joseph B. Soloveitchik: ‘De creativiteit van de Halacha’
38-2C. van AttenDe 144.000 uit Openb. 7 [Openb. 7:1-8]
38-2H. BiesmaVan de voorzitter
38-2H. BiesmaEnkele impressies van het werkbezoek
38-2G.C. den HertogPaulus, joodse rabbi en apostel van Jezus Christus, over wet en zonde
38-3M.W. Vrijhof‘... Eerst de Jood en ook de Griek ...’ [Rom. 1-3, m.n. 1:16v, 2:9-11, 3:29v]
38-3G.C. den HertogEmmanuel Levinas - joods denker in de twintigste eeuw
38-3A. BronsHet ‘Israël-seminar’ van 1993
38-3P. VreeOver het opzetten van een Kerk en Israël-commissie
38-4M.W. VrijhofSchijngestalten van de maan en feesten in Israël [Ps. 81]
38-4H.M. van der Vegt‘t Liep tegen het nieuwe jaar
38-4G.C. den HertogGrote Verzoendag en het Nieuwe Testament
38-4M.W. VrijhofHet loofhuttenfeest en het Nieuwe Testament
38-4H. BiesmaSimchat Tora / Vreugde over de goddelijke leer
38-4H. BiesmaVan de voorzitter
38-6G.C. den Hertog‘De eerste en de tweede stem van de Lofzang van Zacharias’ [Luk. 1:74v]
38-6Marc HuismanMeer dan een herinnering; D.J.W.-Israëlreis 1994
38-6H.M. van der VegtVrede over Israël
38-6G.C. den HertogK.H. Miskotte (1894-1976): Voortrekker op het terrein van de ontmoeting van kerk en Israël
38-6G.C. den HertogBoekbespreking / Abraham Rabinovich: ‘Israël’
38-6M.W. VrijhofBoekbespreking / John Bimson: ‘Reisdagboek Israël’
39-1E.E. SlofstraDe tempelbeek [Ezech. 47:1-12, Openb. 22:1v]
39-1C. van AttenKfar Shaul opent twee nieuwe afdelingen
39-1H. BiesmaWaarover spraken wij? (1)
39-1E.L.A. Lock-CornelisseGodsdienstige Twistgesprekken: de disputaties van Parijs (1240) en Barcelona (1263)
39-1H.D. RietveldBoekbespreking / J. Haitsma: ‘Isaäc da Costa’
39-2P.D.J. BuijsEcht vrij [Joh. 8:30-36]
39-2H. BiesmaVan de voorzitter
39-2G.C. den HertogAuschwitz - na vijftig jaar
39-2M.W. VrijhofOndergedoken kinderen / over Joodse kinderen in en na de onderduik
39-3J. OosterbroekSchriftstudie [Jes. 19:23-25]
39-3H.M. van der VegtTien jaar Israël
39-3 ?Mogen wij u voorstellen... / een gesprek met drs C.J. van den Boogert
39-3E.E. SlofstraImpressies van een studiereis naar Israël
39-3G.C. den HertogStromen van levend water... / n.a.v. Chaim Potok: ‘Het kanaal’
39-4M.W. VrijhofShalom drs H.M. van der Vegt
39-4J. GermsDienst der verzoening [Exod. 28-30]
39-4H. BiesmaVan de voorzitter
39-4K. van SmedenDrs. H.M. van der Vegt en Groningen
39-4Bert Schüssler‘Nes Ammim, oecumenisch een voortdurend experiment’
39-4G.C. den HertogBescheiden en beslist / De bijdrage van ds. Van der Vegt aan de bezinning op de ontmoeting van kerk en Israël
39-4M.W. VrijhofBoekbespreking / Adriaan Schouten van der Velden: ‘Dieren uit de Bijbel’; Klaas A.D. Smelik: ‘Antijudaïsme en de kerk’; Ruqaiyyah Waris Maqsood: ‘De Koran’; Daan Smit: ‘Planten uit de Bijbel’
39-6M.W. VrijhofBoekbespreking / F. Maeijer: ‘En daarom wordt dit vandaag nog gevierd’
39-6M.W. VrijhofBidden om het behoud van Israël [Rom. 10:1-15]
39-6H. BiesmaVan de voorzitter
39-6G.C. den HertogPhilo van Alexandrië
39-6A. BronsDe mezoezá
39-6G.C. den HertogBoekbespreking / R.C. Musaph-Andriesse en E. van Voolen: ‘Haggada - het Pesachverhaal’
40-1J.P. Boiten‘Christus aller dienaar’ [Rom. 15:7-9]
40-1H. BiesmaWaarover spraken wij? (2)
40-1H.D. RietveldEenzame zoektocht naar de zin van het leven / over Carry van Bruggen
40-1C.J. van den BoogertJeruzalem 3000
40-1H. BiesmaDienstverlening en vakantie
40-1H. BiesmaIn memoriam prof.dr. B.J. Oosterhoff
40-2H. BiesmaJeruzalem [Ps. 122]
40-2C.J. van den BoogertJeruzalem als de concertzaal van het heil
40-2G.C. den HertogHet einde van de Joodse aanwezigheid in Europa? / n.a.v. B. Wasserstein: ‘Het einde van een diaspora’
40-2M.C. MulderHet geloof beleven in de lofprijzing
40-3J. Germs‘Lang-verwacht recht’ [Luk. 18:1-8]
40-3H. BiesmaVan de voorzitter
40-3T. BrienenSpraakmakende Messiasbelijdende Joden in de Nederlandse Kerk
40-3A. BronsDe tefillien
40-3M.W. VrijhofBoekbespreking / Douglas Charing: ‘De Tora’; E.J. Vles: ‘De weg naar Jeruzalem’
40-3G.C. den HertogBoekbespreking / David F. Payne: ‘Van Abraham tot Paulus’; C.B. Posthumus Meyjes: ‘Van Ophouden Weten’; V.M. Fiddelaar: ‘Israël in religieus perspectief’; H. Jansen: ‘Christelijke oorsprong van racistische jodenhaat’
40-4M.W. VrijhofLeren van Israël? / Enkele inleidende opmerkingen bij een speciaal nummer
40-4H.M. van der Vegt‘Wij hebben gehoord dat God met u is’ [Gen. 12:4, Zach. 8:23]
40-4C.J. van den BoogertLeren over Jezus
40-4H.M. van der VegtIn de leer? / Leren van Israël in de dogmatiek
40-4G.C. den HertogWat kunnen we van Israël leren op het punt van de ethiek?
40-4M.W. VrijhofBij Israël in de leer?
40-6G.C. den HertogDe wet van Mozes en de genade en waarheid van God in Christus [Joh. 1:17]
40-6E.L.A. Lock-CornelisseDe eerste kruistocht en de Jodenpogroms in Rijnland
40-6C. van AttenMartin Buber (1) / Een joodse stem over het christelijk geloof
40-6M.W. VrijhofIsraël-seminar 1997

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Gevonden artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na (let op de ‘link-kleur’!), niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41. Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.