pijl omhoog

Artikelen in ‘Vrede over Israël’, t/m jrg. 40

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Deze artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na (let op de ‘link-kleur’!), niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41. Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.


Artikelen jaargang 25

jg‑nrauteurtitel
25-1T. BrienenPsalm 137: een lied uit Israëls deportatietijd (3)
25-1J.L.C. BoertjensOnderwijs in Israël (1)
25-1 ?Nes Ammim krijgt Gastenhuis / Geld nodig voor huizen
25-1 ?Verklaring Belgische kerken (katholieke en protestantse) over hun verhouding tot het joodse volk
25-1 ?Gesprek kerken met ambassadeur Israël
25-2T. BrienenPasen - ook voor Israël
25-2T. BrienenPsalm 137: een lied uit Israëls deportatietijd (4)
25-2T. BrienenVan allerlei / Kerken op bezoek bij Opperrabinaat; Brochures van ICI; Dr. C.J. den Heyer hoogleraar Judaïstiek; Ds. J. Dijk gaat en dr. S. Schoon komt; Wacht red. Vrede over Israël overgenomen; Dit jaar bestaat ons deputaatschap 50 jaar
25-2S. GerssenStellingen over Duitse uitspraken over het Jodendom
25-2 ?De verklaring van Heidelberger theologen
25-2T. BrienenOp onze boekenplank / John Wilkinson: ‘Jeruzalem in Jezus’ tijd’; Rudolf Boon: ‘De Messias in Talmoed en Midrasj’
25-3J. KruisMet dank aan dr. Brienen
25-3J.L.C. BoertjensOnderwijs in Israël (2)
25-3I. VorstReform en Orthodoxie
25-4 ?Op dezelfde wijze [Hand. 15:11]
25-4J. KruisMoeilijkheden en mogelijkheden / Drs. Cohen Stuart naar Jeruzalem
25-4 ?Verklaring van de Raad van Kerken betreffende het hardnekkig antisemitisme / bestemd voor christenen en kerken in Nederland
25-4M. BoertienEen hernieuwd protest tegen het antisemitisme
25-5J. de JongUit de Schrift [1 Thess. 2:13-16]
25-5J. KruisHet verschil / tussen zending onder de heidenen en evangelieverkondiging onder Israël
25-5J.L.C. BoertjensOp zoek naar de bronnen
25-5J. de Jong‘Oude wijn is voortreffelijk’
25-5 ?Jeugd in Friesland over kerk en Israël
25-6B.J. OosterhoffIs Israël verworpen? [Jer. 31:31-40]
25-6J.P. VersteegHet behoud van gans Israël [Rom. 11:26]
25-6M. BoertienTwee wegen?
25-6J.C.L. StarreveldVan verleiding tot bekering
25-6T. BrienenChristiaan Meyer en zijn beminde broeders / Een vroege bijdrage in de ontmoeting van christendom en jodendom in het Nederlands gereformeerd protestantisme
25-6J. KruisJezus - de Christus?
25-6M. DrayerDe Christelijke Gereformeerde Kerken in de relatie kerk-Israël