Artikelen in Vrede over Israël


Artikelen jaargang 35-4

jg‑nr auteur titel
35-4 M.C. Mulder ‘Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten...’ / Het rest-motief in het Oude Testament
35-4 M. Boertien De ‘rest’: een deel voor het geheel
35-4 G.C. den Hertog Boekbespreking / I.J. Singer: ‘Josje Kalb’; Jacob Neusner: ‘Grondslagen van het Jodendom’
35-4 M.W. Vrijhof ‘Een overblijfsel naar de verkiezing der genade’ / Een nieuwtestamentisch onderzoek naar de betekenis van het woord ‘overblijfsel’
35-4 G.C. den Hertog Boekbespreking / Elie Wiesel: ‘Het vergetene’; Elie Wiesel: ‘Een generatie later’
35-4 T. Brienen Enige elementen van bezinning binnen het Deputaatschap
35-4 H. Biesma Kremer en Israël
35-4 H.M. van der Vegt Ontwikkelingen in de ontmoeting tussen Joden en Christenen in de afgelopen tien jaar
35-4 H.D. Rietveld Toekomstverwachting voor Israël
35-4 G.C. den Hertog Boekbespreking / H.W. von der Dunk: ‘Voorbij de verboden drempel’; Pinchas Peli: ‘De torah vandaag’; Ilana Shamir en Shlomo Shavit (red.): ‘Encyclopedie van de Joodse geschiedenis’
35-4 H.M. van der Vegt Boekbespreking / Abraham Joshua Heschel: ‘Onzekerheid in vrijheid’


Zoek:
auteur:
(in de) titel:
jaargang: -


Hier gevonden artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na, niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41.
Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.

x