pijl omhoog

Artikelen in ‘Vrede over Israël’, t/m jrg. 40

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Deze artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na (let op de ‘link-kleur’!), niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.


De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41. Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.


Artikelen jaargang 35-4

jg‑nrauteurtitel
35-4M.C. Mulder‘Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten...’ / Het rest-motief in het Oude Testament
35-4M. BoertienDe ‘rest’: een deel voor het geheel
35-4G.C. den HertogBoekbespreking / I.J. Singer: ‘Josje Kalb’; Jacob Neusner: ‘Grondslagen van het Jodendom’
35-4M.W. Vrijhof‘Een overblijfsel naar de verkiezing der genade’ / Een nieuwtestamentisch onderzoek naar de betekenis van het woord ‘overblijfsel’
35-4G.C. den HertogBoekbespreking / Elie Wiesel: ‘Het vergetene’; Elie Wiesel: ‘Een generatie later’
35-4T. BrienenEnige elementen van bezinning binnen het Deputaatschap
35-4H. BiesmaKremer en Israël
35-4H.M. van der VegtOntwikkelingen in de ontmoeting tussen Joden en Christenen in de afgelopen tien jaar
35-4H.D. RietveldToekomstverwachting voor Israël
35-4G.C. den HertogBoekbespreking / H.W. von der Dunk: ‘Voorbij de verboden drempel’; Pinchas Peli: ‘De torah vandaag’; Ilana Shamir en Shlomo Shavit (red.): ‘Encyclopedie van de Joodse geschiedenis’
35-4H.M. van der VegtBoekbespreking / Abraham Joshua Heschel: ‘Onzekerheid in vrijheid’