Artikelen in Vrede over Israël


Artikelen jaargang 37-4

jg‑nr auteur titel
37-4 M. Boertien Leren, geloven en leven [Joh. 20:30v]
37-4 H. Biesma Afscheid van een ‘adviseur’
37-4 M. Drayer Boertien en de Israëldeputaten
37-4 H.M. van der Vegt Prof. Boertien in Jeruzalem
37-4 M.C. Mulder Judaïca... hobby of hart?
37-4 T. Brienen De publicaties en visies van prof.dr. M. Boertien met betrekking tot de verhouding Kerk en Israël


Zoek:
auteur:
(in de) titel:
jaargang: -


Hier gevonden artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na, niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41.
Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.

x