Centrum voor Israëlstudies

Wie Israël vergeet zaagt de tak door waar hij op zit


Sinds 2002 vinden de joods-christelijke ontmoetingen van de Christelijke Gereformeerde Kerken plaats in het samenwerkingsverband Centrum voor Israëlstudies, kortweg het CIS.

Participanten

Het is een samenwerkingsverband tussen drie participanten:

 • de CHE (Christelijke Hogeschool Ede)
 • de Christelijke Gereformeerde Deputaten “Kerk en Israël”
 • de GZB (Gereformeerde Zendingsbond)

Daarnaast is op 3 juli 2013 een associatie-overeenkomst getekend tussen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) en het Centrum voor Israëlstudies. Met het ondertekenen van deze overeenkomst zijn ze co-partners geworden.

Bestuur

In het statutaire bestuur van de stichting zijn afgevaardigden benoemd vanuit de participerende organisaties. Directeur is dr. M.C. Mulder

Doelstelling

Het Centrum voor Israëlstudies wil de joods-christelijke ontmoeting bevorderen, zowel in Nederland als in Israël. Deze doelstelling wordt bereikt op het gebied van studie, bezinning en onderwijs, alsmede door het stimuleren van de daadwerkelijke ontmoeting tussen Israël en de kerk.

Doelgroep

 • Israël
 • Kerken

Achtergrond

 • Verminderde aandacht voor Israël en Jodendom
 • Toename van het antisemistisme

Uitgangspunten

 • Geen vervangingstheologie
 • Geen twee-wegen-leer

Kernwoorden

Het karakter van de Joods-christelijke ontmoeting zoals het CIS deze nastreeft, wordt gekenmerkt door de kernwoorden: luisteren, dienen, getuigen:

 • Luisteren vanwege de overtuiging dat er in deze ontmoeting geen sprake is van eenrichtingverkeer, maar van wederkerigheid.
 • Dienen vanwege het besef dat er een diep-tragische geschiedenis van vervreemding tussen kerk en Israël achter ons ligt.
 • Getuigen vanwege de intentie om de ontmoeting niet alleen op een bescheiden, maar ook op authentieke wijze aan te gaan, zonder de christelijke identiteit te verloochenen. Dat betekent dat de naam van Jezus Christus, in wie het leven te vinden is, in deze ontmoeting zal klinken.

Centrum voor Israëlstudies
Verbonden jrg. 59 nr. 1 (jan. 2015)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden