omhoog

Verbonden

archief

Ons Magazine

Vanaf 2015 heet ons magazine ‘Verbonden’.
Daarvoor was de naam: ‘Vrede over Israël’. Onder deze naam verschenen 58 jaargangen. We blijven doortellen; het eerste nummer van ‘Verbonden’ is dus jaargang 59 nr. 1.


Van ‘Verbonden’ verschijnen vier nummers per jaar, die worden toegezonden aan alle adressen van leden van de Chr. Geref. Kerken, doorgaans samen met het blad ‘Doorgeven’.


Adreswijzigingen kunt u doorgeven via het diensten­bureau van de CGK: info@cgk.nl

De artikelen op onze website

Vanaf jaargang 41 (1997) zijn de belangrijkste artikelen op onze website gezet. Het zijn er nu 701.


download artikel

Downloads

Bij een artikel op de website staan verwijzingen naar een pdf-bestand van het artikel of het hele nummer.


Indexen

U kunt artikelen zoeken met behulp van diverse indexen:

Het vaakst bekeken:

Zie verder meest bezocht en laatst bezocht.