omhoog

Tournee Israëlconsulent: ‘Hoe kijken Joden tegen christenen aan?’


Ds. Aart Brons werkt sinds 2011 als Israëlconsulent voor het Centrum voor Israël­studies (CIS) in Jeruzalem. Twee keer per jaar komt hij voor een werkbezoek naar Nederland, onder meer om iets door te geven van zijn bevindingen in Israël.


Van 12 t/m 20 maart a.s. staat het voorjaarstournee gepland. Er zijn nog diverse data beschikbaar om ds. Brons in uw eigen gemeente uit te nodigen voor een lezing of hem te reserveren voor een preekbeurt met een nabespreking. Het thema is deze keer: Hoe kijken Joden tegen christenen aan? Ds. Aart Brons:

Als ik ergens een avond kom spreken, gaat het doorgaans over hoe we als christenen aankijken tegen Israël en tegen elementen van het Jodendom. Laten we het nu eens omdraaien en kijken in de spiegel die Joden ons voorhouden. Hoe zien zij ons?
Van ‘ons’ weten we heel goed dat wij als christenen niet één pot nat zijn, niet één homogene massa. Er zijn tussen christenen onderling enorme verschillen. Evenzo kun je ook niet zomaar spreken over ‘dé Joden’; ook aan die kant zijn er grote verschillen tussen diverse groepen. Veel Joden hebben een negatief beeld van christenen - maar er zijn ook andere stemmen en er zit beweging in.
Ik wil graag vertellen over hoe ik deze dingen in Israël ervaar.


Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CIS: cis@che.nl of 0318-696577. Zie verder onze website: www.centrumvoorisraelstudies.nlLezingen en presentaties

  • 11 februari: seniorenmiddag CGK Baarn. Spreker: drs. C.J. van den Boogert
  • 18 februari: lezing in CGK Ouderkerk a.d. Amstel. Spreker: drs. F.W. van der Rhee over ‘Onze roeping ten aanzien van Israël’
  • 6 maart: lezing bij Bijbelkring CGK Nunspeet over ‘zette Paulus als Jood de wet buiten werking?’ Spreker: drs. C.J. van den Boogert
  • 19 maart: workshop classicale zendingsmiddag classis Rotterdam. Spreker: drs. F.W. van der Rhee
  • 11 mei: studiedag ‘Reformatie en Israël’, TUA Apeldoorn


Voor meer informatie zie www.kerkenisraël.nl
Zie ook: www.centrumvoorisraelstudies.nl

Centrum voor Israëlstudies
Verbonden jrg. 60 nr. 1 (feb. 2016)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden