Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

De Tora-rol
omhoog

Undefined variable $insert_section

De Torá-rol

De torá

Tora is de Hebreeuwse aanduiding van de eerste vijf bijbelboeken, Genesis t/m Deuteronomium. Deze vormen het hart van het Jodendom. De bijzondere betekenis van de tora komt uit in de inrichting van de synagoge. Midden in de ruimte bevindt zich de biemá, de verhoging waarop men staat om de tora te lezen. En tegen de oostelijke muur (de synagoge is ‘georiënteerd’ op Jeruzalem!) bevindt zich de ‘heilige arke’, een kast waarin de tora-rollen worden bewaard.

Undefined variable $style

Over die ‘ark’ en de manier waarop de tora daarin wordt bewaard, en over het lezen van de rol hoop ik een volgende keer wat te schrijven. Op veel manieren komt bij een en ander naar voren van hoe grote betekenis en waarde de tora is. Dat is ook al te zien aan de rol zelf en de manier waarop die geschreven wordt. Daar wil ik nu nader op ingaan.

De vervaardiging van de rol

Bij de tora-lezing in de synagoge wordt altijd gebruik gemaakt van een handgeschreven rol. ‘Streng en trouw is het oude eerwaardige karakter bewaard’ (Rabbijn S.Ph. de Vries).

De rol is gemaakt van perkament, dat bereid is uit bepaalde delen van de huid van reine, kosjere, dieren. Met bijzondere zorg: er moet bij het bereiden met zoveel woorden verklaard worden dat dit gebeurt voor een sèfr tora.


Vóór het schrijven worden dunne hulplijntjes in het perkament gekrast.

Twee verticale om te zorgen dat de regels recht onder elkaar en gelijk uitgevuld kunnen worden geschreven.

In het Hebreeuws kun je woorden niet afkorten. Om ook de einden van de regels (de linkerkant in het Hebreeuws!) recht onder elkaar te krijgen kunnen bepaalde letters breed uitgerekt worden, maar het is de kunst daar toch zo weinig mogelijk gebruik van te maken en zo gelijkmatig mogelijk te schrijven.

Er worden ook horizontale lijnen gemaakt. De letters komen daar niet op, maar net onder. De kolommen kunnen 40 tot 60 regels hoog zijn. Vanaf het begin van de 19e eeuw is een standaard patroon met 248 kolommen van 42 regels gebruikelijk geworden. Voor twee gedeelten - liederen - is precies voorgeschreven hoe ze ingedeeld en over regels verdeeld moeten worden: voor