omhoog

Vrede over Israël, jrg. 50 no. 2
Van de redactie


In het tweede nummer van jaargang 50 staat Psalm 22 centraal.


Elk jaar houden Deputaten Kerk en Israël een bezinnings­weekend over een bepaald thema. Februari j.l. werd nagedacht over de vraag hoe in de synagoge en in de kerk de Tenach of het Oude Testament gelezen en uitgelegd wordt. Als bijbelgedeelte werd Psalm 22 uitgekozen.

  • Psalm 22 wordt in de kerk doorgaans rechtstreeks op Jezus betrokken. De oorzaak daarvoor moet in de Evangeliën gezocht worden. We lezen daar hoe Jezus, toen Hij gekruisigd werd, de woorden van deze psalm op de lippen genomen heeft.
    De heer Jurrian Fahner schreef over de psalm een afstudeerscriptie aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. De titel van het werkstuk luidt: ‘Klacht van de koning - Messiaanse implicaties van Psalm 22’. In de Schriftstudie van zijn hand, getiteld ‘Psalm 22 en de koning van de Joden’, laat hij zien hoe in de kerk deze psalm doorgaans Messiaans gelezen wordt.
  • Binnen de joodse traditie heeft Psalm 22 niet direct een centrale plaats gekregen. De psalm draagt daar geen Messiaans karakter, maar wordt heel verrassend verbonden met de vastendag van koningin Esther. De psalm wordt gebruikt als een bede om verlossing uit de ballingschap.
    Mevrouw Nechamah Mayer-Hirsch, die in de orthodox joodse traditie staat, laat in het artikel ‘Gedachten over Psalm 22’ het verband met het boek Esther zien. Van haar hand verscheen eerder een boek over de rol Esther en het daarbij behorende Poerimfeest. In haar artikel geeft ze een uitgebreide schets van de grote betekenis van de psalmen als gebeden in de joodse liturgie in het persoonlijk gebedsleven. Zij sluit af met erop te wijzen hoe gemakkelijk we, levend binnen onze eigen traditie, aan inlegkunde doen.


Bij het Centrum voor Israëlstudies (CIS) is een tweede boek verschenen. De emeritus predikant van de Nederlands Hervormde Kerk ds. C. den Boer schreef het boek ‘Pasen - feest van bevrijding’. In de bespreking van dit boek laat uw eindredacteur zien hoe de viering van Pasen het uiteengroeien van synagoge en kerk bevorderd heeft. In het boek pleit ds. C. den Boer terecht voor de blijvende verbondenheid van de kerk met het volk Israël.


Op de voorpagina is een onderdeel te zien van het gebrandschilderde raam ‘Juda’, van Marc Chagall. In het nummer staat een afbeelding van het geheel afgedrukt, met enkele opmerkingen erover.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 50 nr. 2 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel