Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

De Tien Woorden in Joods perspectief
omhoog

Undefined variable $insert_section

De Tien Woorden in Joods perspectief


U hebt mij gevraagd met het oog op uw studiereis naar Israël iets te vertellen over de betekenis van de Tien Woorden binnen de Joodse traditie. Toegespitst rond de volgende vragen:

  • hoe functioneren de Tien Woorden in de praktijk van de halacha (halacha is ‘de wet die of het voorschrift dat men volgt, de godsdienstige wet’)?
  • behoeven de Tien Woorden aanvulling uit de mondelinge Tora?
  • op welke wijze wordt de Joodse levenspraktijk verbonden met de Tien Woorden?

U wilt dus het verband zien tussen de Tien Woorden en het geheel van de Joodse religie.

Daarom ga ik nu geen verklaring van de Tien Woorden zelf geven, maar neem ik u mee naar de berg Sinai om te ontdekken wat Israël daar zelf en via Mozes van God ontvangen heeft.

Bij de Sinai

We leven nu in het jaar 5767 vanaf de schepping van de mens en we beleven als het Joodse volk elk jaar weer opnieuw de schenking van de Tora op het Wekenfeest van het jaar 2448. Het volk Israël stond toen aan de voet van de berg Sinai in de derde maand na de uittocht uit Egypte (Ex. 19:1). Daar daalde God neer op de berg en sprak tot het volk (Ex. 19:20). Het volk heeft God daar horen spreken. Er bestaan verschillende tradities over de vraag hoeveel het volk zelf hoorde uit de mond van God. Eén overlevering zegt alle Tien Woorden, zelf meen ik dat God slechts twee woorden tot het gehele volk gesproken heeft. De rest van de openbaring ontving het volk via Mozes (