omhoog

Vrede over Israël, jrg. 56 no. 4
Van de redactie


In het vierde nummer van Jaargang nr. 56 ligt de nadruk op de verbondenheid van de kerk met Israël. Deputaten Kerk en Israël hebben deze verbondenheid verwoord in een dit voorjaar uitgegeven visiedocument met als titel: Voorgoed verbonden. In het voorwoord ‘spreken Deputaten het verlangen uit, dat de Here dit visiedocument zal willen gebruiken om de onuitwisbare en onopgeefbare band van onze kerken met het Joodse volk te verlevendigen.’


Bart Wallet verzorgt de Schriftstudie over de enige psalm die in de Bijbel als een sabbatslied wordt aangeduid: Psalm 92. In de titel Sjabbat en de vraag naar recht­vaardigheid worden de hoofdaccenten van de inhoud van de psalm door hem duide­lijk aangegeven. Daarnaast gaat hij ook in op de vraag naar overeenkomst en verschil tussen sabbat en zondag.


Aart Brons, de nieuwe Israëlconsulent van het Centrum voor Israël­studies, levert een bijdrage getiteld Wat heet ‘Israël’? Hij toont ons het kleurrijke spectrum van betekenissen van de naam ‘Israël’. Hij neemt ons daarvoor mee naar het Oude- en Nieuwe Testament, leidt ons door de na Bijbelse geschiedenis en brengt ons naar de huidige staat Israël. Waar we de naam Israël niet op mogen plakken, wordt even­eens aangeduid. Het artikel eindigt met een Bijbels toekomstperspectief.


Kees van den Boogert maakte een korte samenvatting van het visiedocument van Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De titel Voorgoed verbonden verwoordt de overtuiging van Deputaten dat er een onuit­wisbare en onopgeefbare band met het Joodse volk bestaat. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.kerkenisrael.nl/voorgoed-verbonden


De overtuiging van blijvende verbondenheid met het Joodse volk wordt onderstreept in het berichtje Uitbreiding Sjoel Elburg. De opening van uitbreiding werd verricht door Prinses Máxima.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 56 nr. 4 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel