Activiteiten

van deputaten ‘Kerk en Israël’ van de Chr. Geref. Kerken


Het deputaatschap vergadert in de regel vier keer per jaar in z’n totaliteit. Kort voor een voltallige vergadering komt het moderamen bijeen om die vergadering voor te bereiden.
Op de vergaderingen komen allerlei praktische zaken aan de orde, maar er wordt ook tijd besteed aan bezinning. Dat laatste gebeurt heel uitgebreid op onze bezinningsdagen. Dan zijn deputaten twee dagen samen in een conferentieoord.


Onze belangrijkste activiteiten zijn:

• Bezinning op (de ontmoeting met) Israël

• Israël onder de aandacht brengen in de kerken, d.m.v.:

• Werker in Israël

• Betrokkenheid bij diverse organisaties en fora, o.a.: