logo van het CIS CIS


Wij werken in het Centrum voor Israëlstudies samen met de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Zie hierover de volgende artikelen in ‘Vrede over Israël’:


Geert de Korte Israël-consulent

Vanaf 1 augustus 2023 is G.T.S. (Geert) de Korte MA aangesteld als de ‘representative’ van het Centrum voor Israëlstudies in Jeruzalem. Hij en zijn vrouw Lianne en hun vier kinderen zijn op 2 oktober verhuisd naar Jeruzalem (wijk Arnona).

Geert heeft theologie gestudeerd in Amsterdam, waar hij ook de leraren­opleiding heeft gevolgd. Hij was docent en sectieleider gods­dienst aan het Driestar-Wartburg College. Hij is bezig met een promotie­traject.

Taken

Als vertegenwoordiger van het CIS neemt de Israëlwerker deel aan dialoog tussen joden en christenen zoals die in Israël plaatsvindt. Hij onderhoudt contacten met organisaties en personen in kringen van (vooral) het religieuze jodendom, maar ook in messiaanse en Palestijns-christelijke kringen.

Op allerlei manieren geeft hij zijn ervaringen daar door naar zijn achterban. Onder andere door presentaties die hij geeft tijdens de tournees, waarvoor hij twee keer per jaar naar Nederland komt.