Artikelen in Vrede over Israël


Artikelen jaargang 32-3

jg‑nr auteur titel
32-3 B.J. Oosterhoff Na veertig jaar [Gen. 25:20]
32-3 ? Tekst van het Israëlisch Volkslied
32-3 H. Biesma Hoe verstaan christenen de bijbelse profetieën over Israël en het land? / en wat betekent dat voor de joods-christelijke ontmoeting nu?
32-3 H.M. van der Vegt Veertig jaar Israël. Een paar kanttekeningen
32-3 M. Boertien Hoe lang nog?
32-3 G.C. den Hertog Boekbespreking / Selma Leydesdorf: ‘Wij hebben als mens geleefd...’; S. Schoon: ‘Leven in één wereld...’; Joh. Verkuyl en J.M. Snoek: ‘Intern beraad...’


Zoek:
auteur:
(in de) titel:
jaargang: -


Hier gevonden artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na, niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41.
Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.