pijl omhoog

Artikelen in ‘Vrede over Israël’, t/m jrg. 40

Zoek:

auteur:
titel:
jaargang: -


Deze artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na (let op de ‘link-kleur’!), niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41. Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.


Artikelen jaargang 32

jg‑nrauteurtitel
32-1H.D. RietveldJezus en Nicodemus. Een gesprek tussen Joden [Joh. 3:1-21]
32-1H. BiesmaVan de voorzitter
32-1H.M. van der VegtJeruzalem en Tel Aviv zijn niet op één dag gebouwd
32-2C. van AttenWedergeboren tot een levende hoop [1 Petr. 1:3]
32-2M.W. VrijhofFranz Rosenzweig
32-3B.J. OosterhoffNa veertig jaar [Gen. 25:20]
32-3 ?Tekst van het Israëlisch Volkslied
32-3H. BiesmaHoe verstaan christenen de bijbelse profetieën over Israël en het land? / en wat betekent dat voor de joods-christelijke ontmoeting nu?
32-3H.M. van der VegtVeertig jaar Israël. Een paar kanttekeningen
32-3M. BoertienHoe lang nog?
32-3G.C. den HertogBoekbespreking / Selma Leydesdorf: ‘Wij hebben als mens geleefd...’; S. Schoon: ‘Leven in één wereld...’; Joh. Verkuyl en J.M. Snoek: ‘Intern beraad...’
32-4W. SteenbergenSchriftstudie [Gal. 1:1-2:10]
32-4J. PlantingaJeugd en Israël
32-4G.C. den HertogBoekbespreking / C. den Boer (red.): ‘Zicht op Israël 2’; Elie Wiesel: ‘De dodenzang’; M. Groeneveld: ‘Israël. een leesboek’
32-5W. SteenbergenSchriftstudie [Gal. 2:11-14]
32-5H.M. van der VegtIets over de roeping van de Kerk in haar relatie tot Israël
32-5G.C. den HertogBoekbespreking / Elie Wiesel: ‘De avondschemering in de verte’; G.H. Cohen Stuart: ‘Am Israël Chai’
32-6W. SteenbergenSchriftstudie [Gal. 2:15-21]
32-6H.D. RietveldDe Sabbat / Een kostbaar Godsgeschenk
32-6H. BiesmaVan de voorzitter
32-6H.M. van der VegtBoekbespreking / Henk van der Molen: ‘Met de joden op weg’; Willem Zuidema: ‘Gods partner’
32-6H. BiesmaZonder Israël niet volgroeid... / n.a.v. H. Vreekamp: ‘Zonder Israël niet volgroeid’