‘Verbonden’

Een nieuwe naam, een bekend geluid

U hebt het eerste nummer van een nieuw blad in handen. Tenminste, de naam is nieuw, de vormgeving ook. Maar waar dit nieuwe blad voor staat, is niet nieuw. Het wil u informeren over allerlei facetten in de relatie Kerk en Israël. Als het goed is hebt u daar al iets eerder van gemerkt toen het blad ’Vrede over Israël’ bij u in de brievenbus viel. Dit nieuwe blad is de voortzetting daarvan, maar dan in een nieuw jasje met een nieuwe naam.

Waarom al dat nieuwe?

Dat heeft o.a. met de tijd te maken waarin we leven. De leescultuur maakt moeilijke tijden door. Letters alleen zijn niet (meer) uitnodigend genoeg om ook daadwerkelijk te gaan lezen. Een aangenaam uiterlijk doet ook wat. Vandaar een andere vorm. En een naam doet ook wat. Het leek ons goed om de naam van het blad in één woord uit te drukken. Wij menen dat in dat ene woord alles zit waar het blad voor staat.


‘Verbonden’ wil de verbinding leggen tussen het werk van deputaten Kerk en Israël en alles wat daarmee samenhangt, en de kerken. Het gaat erom dat u op de hoogte bent van het ’Israëlwerk’ dat door of mede namens de Christelijke Gereformeerde Kerken gebeurt.


‘Verbonden’ drukt ook de verbondenheid uit met Israël. Wij kunnen om Christus’ wil niet om Israël heen. In het visiedocument van ons deputaatschap, ‘Voorgoed Verbonden’, is te lezen wat dat onder meer inhoudt.


Bij ‘Verbonden’ kun je ook denken aan de twee delen van de Heilige Schrift, Oude- en Nieuwe Verbond. Die twee horen naar onze overtuiging bij elkaar en leggen elkaar wederzijds uit. Wij lezen in de Schrift en van het Nieuwe Verbond dat Jezus tekst en uitleg gaf over wat er in al de Schrift en over Hem geschreven stond, te beginnen bij Mozes en de Profeten (Luc. 24:27).


We hopen dat ‘Verbonden’ ertoe zal bijdragen dat de betrokkenheid op de unieke relatie Kerk en Israël bij de lezers zal groeien.

ds. Jan Groenleer
Verbonden jrg. 59 nr. 1 (jan. 2015)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden