Luisteren naar de taal van de Bijbel


Onlangs verscheen het prachtige boekje Luisteren naar de taal van de Bijbel. In 61 korte, prettig leesbare hoofdstukken, steeds gevolgd door enkele vragen (waarvan de laatste een discussievraag is), wordt de diepere betekenis van Hebreeuwse kern­woorden en uitspraken zoals Jezus die hoorde en zelf ook sprak, heel duidelijk uitgelegd. De joodse context waarin de Bijbel is ontstaan klinkt er helemaal in mee. Het boek is heel fijn voor jezelf of om samen te lezen in bijbelstudiegroepen en kringen. Een voorbeeld uit het boek ter illustratie:

Veel christenen zijn opgeroeid met een negatieve houding ten opzichte van het woord wet. Maar het woord tora, dat wij vertalen als wet, heeft in het Hebreeuws een heel andere nadruk en gevoelswaarde. Hebreeuwse woord tora is afgeleid van het grondwoord jara, wat aanwijzen, onderwijzen, instrueren, of richting geven betekent. Tora kan in het Nederlands het beste worden gedefinieerd als ‘onderricht’ dat wil zeggen: Gods onderricht aan de mens. Als God ons iets leert, dan zijn we in zekere zin verplicht om te gehoorzamen. Daarom valt het woord ‘wet’ binnen de definitie van het woord tora, maar is niet haar belangrijkste betekenis…. Wat is het een verschil als we de belangrijkste betekenis van Gods woord associëren met lief­hebbende leiding, in plaats van een bezwarende wet! Zeker, er zijn veel wetten in de Bijbel, maar zelfs die zijn gegeven om ons te vormen naar de mensen zoals God wil dat we zijn...’

Lois Tverberg en Bruce Okkema, Luisteren naar de taal van de Bijbel. Uitgeverij Toetssteen te Vledderveen. 187 p.; € 15,95.

drs. Kees van den Boogert
Verbonden jrg. 60 nr. 2 (apr. 2016)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x