Messiasbelijdende Joden in Israël


In een beknopte brochure geeft dr. G.J. Mink een impressie van de Messiasbelijdende Joden. Joden, die Jezus belijden als hun Redder.


In twee hoofdstukjes beschrijft hij eerst de apostolische tijd, waarin de Joodse gelovigen in Jezus als Joden bleven leven, trouw aan de Tora. Omdat ook niet-Joden Jezus gingen volgen, werd op het apostelconvent (Hand. 15) vastgesteld dat zij als volgelingen van Jezus geen Jood hoefden te worden. In de na-apostolische tijd gaat zich een scheiding voltrekken tussen Joden en Messiasbelijdende Joden en ontstonden er ook spanning tussen christenen uit de volken en Joden die Jezus als Messias erkend hadden. De laatsten werden gedwongen zich steeds meer als ‘gewone’ christenen te gedragen. Ze mochten niet langer ‘Joods’ leven. Zo trad verlies van de eigen Joodse identiteit op.


In het tweede gedeelte van de brochure wordt aandacht gevraagd voor Messias­belijdende Joden in de moderne staat Israël. In het kort wordt hun geschiedenis beschreven. Na 1948 werd een nieuwe start gemaakt. Nu is de beweging uitgegroeid tot ongeveer 150 gemeenten met in totaal tussen de 10.000 en 15.000 leden. Er wordt een globale schets gegeven van de verschillende typen gemeenten die zijn ontstaan. Ook treffen we wat algemene trekken van Messiasbelijdende Joden aan. Boeiend is ook te zien hoe de joodse samenleving hen ziet. Of ze geaccepteerd of afgewezen worden.


In het hoofdstuk ‘dubbele en meervoudige verbondenheid’ wordt gewezen op de dubbele verbondenheid die we als christenen hebben, met het Joodse volk en met de Messias­belijdende Joden, en de spanningen die daaruit voortvloeien.


De brochure is in 2016 oorspronkelijk uitgegeven door de Willem de Zwijgerstichting. De 2e druk werd verzorgd door Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (www.messiasbelijdendejoden.nl). ISBN 978-90-72462-59-6.

drs. Kees van den Boogert
Verbonden jrg. 61 nr. 1 (jan. 2017)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x