Hoogtepunten in het Heilige Land


Vorig jaar verscheen er een boekje met bijbelstudies over plaatsen in Israël. Daarin beschrijft René van Loon, PKN-predikant te Rotterdam, twaalf plekken in het Heilige Land. Uiteraard gaat hij ook in op de bijbelse personen die er hebben geleefd, zoals Abraham, David, Elia, Jezus, Petrus en Paulus. Het is een leerzaam boekje geworden – leuk om te lezen in Nederland én in Israël!


Bij het boek hoort ook een website: hoogtepunteninhetheiligeland.nl.
Op de site staat extra informatie met mooie foto’s. Ook zijn er powerpointpresentaties gratis te downloaden en links naar andere sites te vinden. Al met al een compleet bijbelstudiepakket!


Achtereenvolgens beschrijft Van Loon de volgende plekken: de berg Karmel, Engedi, de vijver van Siloam en de Tempelberg (beide in Jeruzalem), Nazareth, de rivier de Jordaan, Kapernaüm, Jericho, de Olijfberg (Jeruzalem), Bethlehem, Jaffa en Caesarea. Van het uiterste noorden tot aan de Dode Zee in het zuiden, van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee – allerlei plaatsen in het land Israël komen aan bod. Al lezend krijg je een helder beeld van de veelzijdigheid van het Heilige Land. Voor wie al eens in Israël is geweest, geeft dit boekje een ‘feest van herkenning’. Voor wie er nog niet is geweest, wekt het verlangen om erheen te gaan en het met eigen ogen te zien!


In Engedi zochten David en zijn mannen hun toevlucht in de tijd dat koning Saul jacht op hen maakte (1 Sam. 24). Deze oase in de woestijn heeft fris water, palmbomen en spelonken. Dat maakt het mogelijk om er te overleven. Maar wat veel belangrijker is: keer op keer laat de HEER zien dat Hij een God van bevrijding is. Telkens weer toont Hij dat Hij strijdt voor zijn gezalfde en zijn volk. In Engedi is meer dan eens gebleken dat de HEER een Helper is voor mensen in nood. Daarom ademt deze plek vertrouwen op Gods redding.


De vijver Siloam in Jeruzalem kent een lange bijbelse geschiedenis. Het is de plek waar het water van de Gihonbron uitkomt. Koning Hizkia liet er een watertunnel graven waardoor het water uit de bron naar de binnenstad vloeide. Zo waren de inwoners van Jeruzalem ook in tijden van belegering verzekerd van drinkwater. Geen wonder dat de vijver ‘Siloam’ genoemd werd: ‘Uitgezonden’. Het water werd immers uit de bron gezonden naar de vijver. Het is geen toeval dat Jezus de blindgeborene (Joh. 9:1-7) de aangebrachte modder op zijn ogen laat afwassen in Siloam – in de Uitgezondene. Het is een verwijzing naar de Messias die door de Vader is uitgezonden om de wereld te redden, zoals verwoord in Joh. 3:17 (HSV): ‘Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld (uit)gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.’


Wie dit boekje leest, leert de bijbelse plaatsen goed kennen en de bijbelse teksten beter begrijpen. Daarom alleen al: van harte aanbevolen!


René van Loon, Hoogtepunten in het Heilige Land. Bijbelstudies over plaatsen in Israël. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2016, 112 blz., € 11,90

drs. Lieuwejan van Dalen
Verbonden jrg. 61 nr. 2 (mei 2017)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x