Hier ziet u hoe de pagina er ongeveer uit komt te zien als u die afdrukt.
Plaatjes en enkele andere elementen worden niet weergegeven.
Dit gedeelte (met rode achtergrond) wordt niet geprint.
De uiteindelijke afdruk kan een andere regellengte hebben.


normale weergave

print deze pagina


Ons gezicht in Jeruzalem


Het is uniek dat we als kerken de verbondenheid met Israël gestalte kunnen geven door iemand die voor ons in Jeruzalem woont en werkt. Juist dáár samen leven uit de belofte en studeren in Gods Woord heeft een eigen betekenis.


In de afgelopen periode is binnen het Centrum voor Israëlstudies nagedacht over de opvolging van ds. Aart Brons. Is het wel nodig dat er iemand uit Nederland naar Jeruzalem verhuist om daar te werken? De ontmoeting met Israël kan toch ook elders plaatsvinden en de verbondenheid kan ook op andere manieren gestalte krijgen? Dat klopt, maar om verschillende redenen is er nadrukkelijk voor gekozen om opnieuw iemand uit te zenden naar Jeruzalem.

Verbonden

Enkele overwegingen hierbij willen we graag onderstrepen. Ten eerste is er maar één plaats waar het Joodse volk onder eigen bestuur relatief veilig kan leven: in de staat Israël. Daarom is het vele malen eenvoudiger om juist daar Joden te spreken en samen met hen te studeren. Men weet zich daar veilig en minder snel gedomineerd.

Vervolgens is er ook een inhoudelijke reden om juist in Israël present te zijn. De oprichting van de staat Israël in het land van de Bijbel is door de kerken in Nederland gezien als een teken van Gods bijzondere zorg voor zijn oude verbondsvolk en een hoopvol signaal dat God niet verlaat wat zijn hand begon. Zonder de volkenrechte­lijke beslissing uit 1948 met Gods werk gelijk te stellen, of de politiek van de staat Israël te sanctioneren, toch erkennen we in wat er toen gebeurde wel de vinger van God. Het was en is een reden voor de kerk om de verbondenheid met Israël juist op die plaats een zekere gestalte te geven.

Bovendien heeft elke Jood in de wereld een zekere verbondenheid met Israël, niet het minst in de gebeden. Daarom heeft het onderhouden van een luisterpost in Jeruzalem een symbolische en geestelijke waarde die van betekenis is voor het gesprek met het Joodse volk, waar we dat ook voeren.

Opvolging ds. Brons

Vorig jaar is er dan ook al een begin gemaakt met de werving van een nieuwe Israël­consulent. Helaas moest iemand zich dit voorjaar terugtrekken uit de procedure, zodat opnieuw een advertentie geplaatst moest worden. Er is inmiddels een nieuwe kandidaat en we hebben goede hoop dat we hem in het volgende nummer van Verbonden aan u kunnen voorstellen als degene die met zijn gezin de komende jaren in Jeruzalem hoopt te gaan werken.

Overbrugging

Omdat er door de vertraging in de procedure een gat dreigde te vallen in de pre­sentie, heeft het CIS-bestuur aan ds. Rien Vrijhof gevraagd om de vacature tijdelijk in te vullen, bij wijze van overbrugging. Hij heeft hiermee ingestemd en hoopt samen met zijn vrouw vanaf 1 september voor drie maanden naar Jeruzalem te verhuizen om het werk daar voort te zetten.

Zo houdt onze presentie een gezicht, worden de contacten goed onder­houden en maken we duidelijk dat we onze verbondenheid blijvend gestalte willen geven door juist daar te zijn.


Ds. Vrijhof is sinds vorig jaar met emeritaat. Hij is al jaren van harte betrokken bij het Israëlwerk vanuit het deputaatschap Kerk en Israël en als bestuurslid van het CIS. We zijn dankbaar dat Rien en Pietie Vrijhof de ruimte hebben gezien om deze bijzondere taak voor deze periode op zich te nemen.

dr. Michael Mulder
Verbonden jrg. 61 nr. 3 (sep. 2017)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x