Swipen, liken en matchen


Is dit boeiend of niet? Jongeren beoordelen dat in een paar seconden. Op bijvoorbeeld Instagram, Snapchat en de ‘datingapp’ Tinder. Een jongen of meisje die er niet aantrekkelijk genoeg uitziet, wordt gelijk naar links ‘geswiped’ (naar links swipen betekent: niet interessant, naar rechts swipen betekent een ‘match’).


Is het mogelijk om in deze ‘swipecultuur’ nog aandacht te krijgen voor Israël? Je kunt het proberen: jongeren vertellen over Gods beloften voor Zijn volk, de bijzondere plek van Israël. Maar ja. Geeft dat een ‘match’ en ‘likes’? Of is zo’n boodschap in minder dan een tel ‘weggeswiped’.


Misschien is dat ook het lastige met de Bijbel, waarin het gaat over dat volk en die beloften. Da’s gewoon een boek. Een bundel papier. Dode bomen. Heel anders dan een mobieltje: Dat geeft licht, geluid, het ‘leeft’. Je ziet er berichten, foto’s en filmpjes van vrienden.


Of toch niet? Want de Geest kan je blinde ogen openen. Dan zie je dat dat Woord oneindig feller ‘schittert’ dan een mobieltje. Dat er stromen van Leven doorheen kolken; dat de levende God Zelf er doorheen spreekt! Met machtige en rijke beloften, zoals in Jesaja 44 voor Zijn volk Israël: ‘Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen’ (vers 3).


Met de Bijbel hebben we goud in handen. Moeten we dit goud niet wat meer uitstrooien op jongerenkanalen? Op social media, want daar zitten jongeren tenslotte. Vertel ze over die levende God, over Zijn beloften voor ons ‘heidenen’ en voor Israël. Met teksten, foto’s, video’s. Die goudkorrels mogen we uitstrooien.


En ja, het kan dat jongeren het dan nog muffig en suffig vinden. Maar toch, zou God het niet kunnen gebruiken om ogen te openen? En mogen we daar niet voor bidden? Dat jongeren die Schittering gaan zien, dwars door de schittering van hun mobieltje heen en ze naar rechts swipen...: ‘match’.

dhr. Kees van Vianen
Verbonden jrg. 63 nr. 1 (jan. 2019)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x