Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

Een zoon van Bethlehem
omhoog

Undefined variable $insert_section

Een zoon van Bethlehem

(

Undefined variable $v

Mattheüs 2:13-18)


Kerstfeest is aanstaande. Het verhaal van Jezus’ geboorte zal weer doorverteld worden. Voor velen is het een tijd van feestelijkheid en gezelligheid; een tijd, die weerspiegeld wordt in de geschiedenis van de wijzen uit het oosten (