Dit seminar is één jaar uitgesteld!

Tussen twee bergen

Onder dit thema organiseert het Centrum voor Israëlstudies een reis voor predikanten van DV 24 april tot 5 mei 2006. Het betreft een studiereis, waarbij de excursies met name gekoppeld zijn aan de inhoudelijke bezinning.


De vraag staat centraal wat het leven volgens Gods geboden betekent in de joodse en christelijke traditie. Hoe verstaat Israël de Tora en hoe verhoudt zich dat tot het christelijke verstaan van de Tora?


We willen de reis beginnen bij de Horeb in de Sinaïwoestijn, waar het joodse volk de Tora ontving in het kader van de verbondssluiting. Een tweede belangrijke plek waar we hopen te vertoeven is de Berg van de Zaligsprekingen. Vandaar het thema van dit seminar: Tussen twee bergen.


De reis is bestemd voor theologen en zal rond € 1175,00 kosten. We willen ons tijdens twee bijeenkomsten voorbereiden op het thema en de nadere invulling van de reis, te weten op dinsdag 3 januari en woensdag 19 april 2006.


Informatie en aanmeldingen via het secretariaat van het Centrum voor Israëlstudies: tel. 0318 696379; email: cis@che.nl

drs. Theo van Campen
Vrede over Israël jrg. 49 nr. 5 (nov. 2005)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel
x