Vrede over Israël, jrg. 53 no. 5
Van de redactie


Het laatste nummer van jaargang 53 ligt voor u. In deze jaargang vragen we aandacht voor de levenscyclus binnen het Jodendom. Elke levenscyclus kent zijn overgangsriten. In de loop van het jaar zijn de besnijdenis, de volwassen­wording, het huwelijk en het levenseinde aan de orde komen. In dit nummer beschrijft een Jezus als Messias belijdende Jood hoe belangrijk het voor hem is om vanuit de joodse geloofstraditie en volkscultuur te leven.


Drs. C.J. van den Boogert verzorgt de Schriftstudie. Het is hem opgevallen dat ‘het tot inkeer komen’ of de verzoening één van de belangrijkste concepten van het jodendom is. Ook in de christelijke gemeente neemt verzoening een centrale plaats in. Hij zoekt naar de gezamenlijke bron en naar overeenkomsten en verschillen in beide tradities. De Schriftstudie (die uitgaat van Exodus12 en Leviticus 16) kreeg als titel mee: Het ons toevertrouwde woord der verzoening.


De heer Kid Lev-Ary, lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwolle, schrijft het vijfde artikel in de reeks de levenscyclus. Opgegroeid in een seculier joods gezin leerde hij Jezus kennen. Nadat hij in Nederland was komen wonen, miste hij de bedding en structuur van de joodse traditie. In deze traditie zijn het geloof (cultuur) en het dagelijks leven sterk op elkaar betrokken. In zijn artikel: De aan­gewezen tijden, schetst hij ons, niet direct aan de hand van de levenscyclus, maar meer betrokken op de joodse feesten, de manier waarop hij als Messiasbelijdende Jood zijn joodse traditie beleeft.


Dr. W. de Greef neemt ons mee naar Johannes Calvijn. We menen dat in een jaar, waarin we gedenken dat Johannes Calvijn 500 jaar geleden geboren werd, een arti­kel over de relatie van Calvijn tot de Joden in ons blad niet mag ontbreken. In het artikel Calvijn en de Joden laat dr. W. de Greef ons zien dat het niet gemakkelijk is om de visie van Calvijn op de Joden te bepalen. Door zijn artikel in te zetten met de tekst uit Mattheüs 27:25, ‘zijn bloed kome over ons en over onze kinderen’, een woord dat door een negatieve toepassing veel Joden in de loop der eeuwen onnoe­melijk veel schade berokkend heeft, heeft hij onze aandacht direct gevangen.


Wayne Dieleman en Harriët Tamminga, leden van de commissie Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle, verzorgen het laatste artikel: Samen kerk zijn. Sinds enkele jaren onderhoudt de CGK Zwolle contact met de Messias­belijdende gemeente Chesed weEmet (CwE) in Rishon leTsion (vlakbij Tel Aviv). We worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 53 nr. 5 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel