Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

De aangewezen tijden
omhoog

Undefined variable $insert_section

De aangewezen tijden


‘De Heer zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één.’ Exodus 12:1-3.


Opgroeiend in een seculier joods gezin, hoorde ik deze Bijbeltekst met de opdracht voor de Pesach-feestdag jaarlijks op de eerste dag van het feest. Dit gebeurde aan het begin van de ‘Haggada’, de vaste liturgie van de ‘Seder’, de maaltijd van Pesach.

Dit gold ook voor andere feestdagen die men in Israël viert. De duidelijke aan­wijzingen van God aan het volk Israël betreffende de data van de feestdagen komen steeds terug in de Bijbel. God stelde feestdagen in op hun tijden. Hij benoemde daarbij Zijn wens over de handelingen en voorschriften voor elk specifiek feest.

  • Sjavoeot (Wekenfeest of Pinksteren) —