Vrede over Israël, jrg. 57 no. 1
Van de redactie


We beginnen jaargang 57 met een nummer waarin ontwikkelingen binnen de Joodse gemeenschap, zowel in Nederland als in Israël, centraal staan. Na 1945 hebben Joden die de oorlog overleefd hebben in Nederland hun leven weer opgenomen. Veel geringer in aantal, maar als deel van onze gemeenschap zijn ze vitaal gebleken. Welke processen speelden bij hun ontwikkeling een rol? Waren het andere dan bij de niet-Joodse Nederlanders? We worden erover geïnformeerd. In Israël werd in 1948 een staat gesticht. Wat betekende de stichting van de staat Israël voor de ontwikkeling van de verschillende groeperingen binnen het jodendom aldaar? Eén groep wordt in zijn ontwikkeling getekend. Daartussen een artikel waarin het hart klop van de Joodse religieuze gemeenschap, de zegenspreuken.


Ds. Jan Groenleer grijpt voor zijn Schriftstudie terug op een gezang uit de Hervormde bundel van 1938. In ‘De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos’ neemt hij ons mee naar Jesaja 35. De nadruk ligt op het zegenend komen van God tot zijn volk.


Ds. Aart Brons geeft in zijn artikel Een wereld apart een indruk van een heel bijzondere groepering binnen de Joodse samenleving in Israël. De charidiem, ook wel de ultra-orthodoxe Joden genoemd, met hun aparte kleding en pijpekrullen, schijnen een steeds meer toonaangevende positie in Israël te gaan innemen. Wie zijn het en wat maakt hen zo speciaal?


Ds. Rien Vrijhof laat ons zien welke centrale plaats de berachot of zegenspreuken binnen het Joodse religieuze leven innemen. Het dagelijks leven wordt er door bepaald. Daarom heeft hij voor zijn bijdrage ook de titel De wereld als Heiligdom gekozen.


Dr. Bart Wallet geeft ons in zijn artikel een kijkje in de ontwikkeling van de Joodse gemeenschap in ons eigen land. Dat er van een duidelijke ontwikkeling sprake is, verraadt de titel van zijn bijdrage al. Die luidt: Dynamisch en vitaal. Joden in naoorlogs Nederland.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 57 nr. 1 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel