Berichten van het CIS

Centrum voor Israëlstudies krijgt nieuwe voorzitter


Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) heeft ds. Aalt Visser benoemd tot voorzitter van het bestuur. Hij is de opvolger van ds. ir. Niek Tramper, die bij de oprichting van het CIS betrokken was en zich er tien jaar als voorzitter voor heeft ingezet. Inmiddels heeft de bestuurswisseling plaats gevonden.


Ds. Visser is - tot maart 2012 - vijf jaar als predikant werkzaam geweest in Zimbabwe. Voordien was hij onder meer voorzitter van het bestuur van Stichting Shaare Zedek (1997-2006), waar zijn betrokkenheid bij Israël ook uit blijkt.

Het CIS is dankbaar dat ds. Visser de taak als voorzitter van het CIS op zich wil nemen naast zijn werkzaamheden als predikant.


(Het CIS heeft als doel de Joods-christelijke ontmoeting te bevorderen en daarvoor aandacht te vragen in de christelijke gemeente. De aard van deze ontmoeting wordt binnen het CIS gekenmerkt door drie kernwoorden: luisteren, dienen en getuigen. Naast het werk in Nederland werkt sinds deze zomer ds. Aart Brons voor het CIS in Jeruzalem. Zo krijgt de ontmoeting met het Joodse volk gestalte en kan de Israëlconsulent de Nederlandse achterban blijven informeren over de situatie in Israël.Het CIS is een samenwerkingsverband tussen de Christelijke Gereformeerde Deputaten ‘Kerk en Israël’, de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede. Voor meer informatie over het CIS, zie www.centrumvoorisraelstudies.nl


Ontmoetingsreis naar Israël, 24 sept. - 3 okt. 2013


Het Centrum voor Israëlstudies organiseert een tiendaagse studie- en ontmoetings­reis naar Israël. Tijdens deze reis


Ds. Aalt Visser, voorzitter van het CIS, zal de reis leiden. De reis wordt aangeboden voor € 1495,- per persoon. Voor het volledige reis­programma kunt u onze website bezoeken: www.centrumvoorisraelstudies.nl


Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CIS: cis@che.nl of 0318-696577 (dinsdag en donderdag).


Tournee Israëlconsulent van het CIS, ds. Aart Brons


De heer ds. Aart Brons verblijft sinds een aantal maanden in Jeruzalem, samen met zijn vrouw Tineke.

Hij is daar werkzaam als Israëlconsulent namens het Centrum voor Israëlstudies (CIS) te Ede. In het najaar van 2013, van 26 oktober t/m 11 november, hoopt hij in Nederland te zijn om een aantal activiteiten te verzorgen en om op diverse plaatsen lezingen te houden. Er zijn diverse avonden beschikbaar om de heer Brons in uw eigen gemeente uit te nodigen voor een lezing.


Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CIS: cis@che.nl of 0318-696577 (dinsdag en donderdag). Zie verder onze website: www.centrumvoorisraelstudies.nl

Centrum voor Israëlstudies
Vrede over Israël jrg. 57 nr. 2 (apr. 2013)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel
x