Vrede over Israël, jrg. 57 no. 2
Van de redactie


In het tweede nummer van Jaargang 57 treft u twee artikelen aan. Als eerste de traditionele Schriftstudie, gevolgd door een artikel over stromingen binnen het Jodendom. De vorige keer vroegen we aandacht voor de charidiem, de ultra-orthodoxe Joden. Het voorvoegsel ‘ultra’ doet vermoeden dat er ook gewone orthodoxe Joden zijn. Wat hen als ‘orthodox’ typeert wordt uit de doeken gedaan. Na de twee artikelen een verslag van een boeiende lezing die door een joodse spreker op een bezinningsdag van deputaten kerk en Israël werd uitge­sproken. Tenslotte een aantal berichten van het Centrum voor Israëlstudies.


Ds. Wim de Groot neemt ons in zijn Schriftstudie mee naar de brief aan de Romeinen van de apostel Paulus. Paulus roept de gemeente van Rome, die Jezus als de Messias heeft leren kennen, op om zich niet boven het joodse volk te verheffen. Die verleiding hebben christenen daarna ook dikwijls niet kunnen weerstaan. Met de woorden van Paulus Wees niet hoogmoedig, maar vrees...., die de titel van de Schriftstudie vormen, wordt ons de juiste levenshouding in relatie tot Israël gewezen.


Drs. Rien van der Vegt heeft namens de Christelijke Gereformeerde kerken tien jaar lang in Israël gewerkt en gewoond. Hij schrijft een vervolg op het artikel van ds. Aart Brons over de charidiem. In zijn artikel Het orthodoxe Jodendom vertelt hij eerst wie het orthodoxe Jodendom in het leven riep en in welke tijd dat gebeurde. Daarna tekent hij het karakter van de joodse orthodoxie. Tenslotte laat hij zien dat het begrip orthodox voor meer dan een zaak gebruikt wordt.


Drs. Kees van den Boogert doet verslag van de lezing die de orthodoxe rabbijn Tvi Marx gehouden heeft op de bezinningsdag van deputaten kerk en Israël. De lezing ging over Verzoening in het Jodendom tegen de achtergrond van Psalm 51. In de tekst die binnen kaders geplaatst is, wordt ter verduidelijking wat achtergrondinformatie gegeven.


Met een drietal berichten van het Centrum voor Israëlstudies wordt dit nummer besloten.

  1. De nieuwe voorzitter van het bestuur van het CIS wordt voorgesteld.
  2. Een Ontmoetingsreis naar Israël wordt aangekondigd.
  3. De periode waarin de Israëlconsulent, ds. Aart Brons, een tournee in Nederland zal houden, wordt bekendgemaakt.


Israëlavonden

Het Centrum voor Israëlstudies verzorgt op aanvraag ook Israëlavonden in kerkelijke gemeenten. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het secretariaat van het CIS: cis@che.nl of 0318-696577 (dinsdag en donder­dag).

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 57 nr. 2 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel