Vrede over Israël, jrg. 58 no. 1
Van de redactie


In het eerste nummer van jaargang 58 een drietal artikelen. Traditioneel beginnen we met de Schriftstudie. Vervolgens een artikel in de serie ‘Stromingen in het jodendom’. We zijn de serie begonnen met twee verhalen over het orthodoxe jodendom. Eén over de ultraorthodoxie en daarna één over de vraag wat kenmerkend is voor de orthodoxie binnen de joodse gemeenschap. Vervolgens informeerden we u over het liberale jodendom. Ditmaal een artikel over de tussengroep, de ‘conservatives’. Tenslotte het eerste deel van een artikel dat op 4 oktober 2013 als lezing werd uitgesproken namens het Centrum voor Israëlstudies op een studiebijeenkomst van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt te Kampen


Ds. Hans Ruiter verzorgt de Schriftstudie. Deze heeft Het Lied van Simeon tot onderwerp. Het lied, waarin de voorstelling van het kind Jezus ins de tempel centraal staat, laat op treffende wijze zien dat Israël het volk is dat God als eerste gekozen heeft en liefheeft.


Ds. Aart Brons geeft in zijn bijdrage Een gulden middenweg? informatie over het Masorti Jodendom. Het is een van de toonaangevende stromingen binnen het huidige Jodendom. De stroming worstelt met de vraag hoe je vasthoudend aan de traditie midden in de hedendaagse wereld moet staan.


Ds. Aalt Visser, voorzitter van het bestuur van de Stichting Centrum voor Israël­studies, schetst in zijn artikel Israël uniek – waarom Israël (niet) bijzonder is - een beeld van de manier waarop in de huidige tijd theologisch en politiek over Israël gedacht wordt. Zijn we terug bij af? Is de ‘vervangings­leer’ toch nog spring­levend? Maar wat betekent het verbond van God Israël dan? De eerste twee vragen komen vooral in dit nummer naar voren. Op de laatste vraag wordt in het volgende nummer uitgebreid ingegaan.


Acceptgiro niet ingevuld of niet meer voor het grijpen?

U weet vast nog wel dat u in september jl. van ons een brief hebt ontvangen. In die brief deelden wij u mee dat wij voor de verspreiding van ons blad Vrede over Israël aangewezen zijn op vrijwillige bijdragen van onze lezers. Bij de brief was daarom ook een acceptgiro gevoegd.

Een aantal lezers van Vrede over Israël heeft al gereageerd en een bedrag overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor!

Het totaalbedrag dat wij tot nu toe ontvingen is echter niet genoeg om de verspreiding van Vrede over Israël volledig te kunnen bekostigen.

Wanneer u ons blad wilt steunen kunt u uw bijdrage alsnog overmaken naar bankrekeningnummer 365271 (IBAN: NL19INGB0000365271) t.n.v. Dep. Kerk en Israël CGK te Veenendaal.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 58 nr. 1 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel