Hoezo Israël? Uitgekozen om tot zegen te zijn…


Dit jaar was het niet moeilijk om een thema te bedenken voor Israëlzondag. In juni kwam namelijk het nieuwe CIS-bijbelstudieboekje ‘Hoezo Israël?’ uit (zie ook Ver­bonden, mei 2016). Waarom zou je je als christen überhaupt met Israël bezig­houden? Het boekje laat vanuit de praktijk van de ontmoeting met Israël zien wat christenen van de Joodse geloofsvisie kunnen leren. God vertrouwde hen immers zijn Woorden als eerste toe. Dit voorrecht brengt tegelijkertijd echter een verantwoordelijkheid met zich mee: Israël moet de andere volken tot zegen zijn...

Zorg voor de armen

Israël was bewust door God apart gezet. Ze aanbaden één God en volgden hele andere wetten. Hun samenleving zag er daarom totaal anders uit. Dit viel op bij andere volken. Wie was deze God die zij aanbaden? Het is interessant om te zien hoe de zorg voor de armen verschilde van die van omliggende volken. Zo gold er een algemene kwijtschelding van schulden in het zevende jaar (Deut. 15). Men mocht daarbij niet nalaten geld uit te lenen aan de armen, wanneer het zevende jaar naderde.

Hiermee was de wetgeving in Israël een stuk radicaler dan bijvoorbeeld bij de Babyloniërs en de Egyptenaren, al zien we bij hen ook maatregelen om de schulde­naar tegemoet te komen (bijv. door afbetaling in koren of dadels bij gebrek aan contanten). In het Babylonische en Romeinse recht kon je een gevangenisstraf of zelfs de doodstraf krijgen voor het niet-betalen van je schulden. Bij het volk Israël zien we het tegenovergestelde: degene die een andere Israëliet tot slaaf maakt, moet zeker gedood worden.

Dit waren allemaal maatregelen van God om te voorkomen dat mensen uit zijn volk opnieuw in een positie van slavernij terecht zouden komen. Dit zou immers betekenen dat Hij ze voor niks uit Egypte had bevrijd. Het volk moest blijven wat het was: een volk vrijgekocht door God.

Diaconaal werk in Israël

Als diaconaal consulent van het CIS houd ik mij bezig met het diaconale werk in Israël. Hierin werken we niet alleen samen met Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen, maar ook met Joodse organisaties. Met de Joden delen we immers vanuit de Bijbel de zorg voor mensen in nood. Hierin kunnen we als Joden en christenen naast elkaar staan. Dit creëert vervolgens openheid voor het gesprek: wat motiveert je? Maar ook de mogelijkheid om je leven met elkaar te delen. Wat houd je bezig? Hoe kan ik voor je bidden? Als CIS voelen we ons met name verbonden met die initiatieven die een brug proberen te slaan tussen bevolkingsgroepen.

Schechter Instituut

Eén van deze organisaties is het Schechter Instituut (opleidingsinstituut van de conservative Joden). Zij verzorgen een onderwijsprogramma op 10 seculiere Israëlische scholen en 10 Arabische scholen, waar de meerderheid van de kinderen moslim is. De scholen worden aan elkaar gekoppeld. De klassen komen gedurende het schooljaar vijf keer bij elkaar. Kinderen leren spelenderwijs over elkaars religieuze feesten, rituelen en gebruiken, en verhalen. Ook brengen de klassen een bezoek aan de synagoge, kerk en moskee. Op deze manier leren de kinderen andere religieuze tradities begrijpen en respecteren, terwijl ze daarnaast ook veel leren over hun eigen religieuze achtergrond. Het project wordt door de CGK dit jaar voor het eerst ondersteund.


Interesse in het Israëlzondagmateriaal van het CIS?
Kijk dan op onze website:
www.centrumvoorisraelstudies.nl.
Hier vindt u de gemeentefolder, een preekschets
en het kinder- en jongerenprogramma.

drs. Wilma Wolswinkel
Verbonden jrg. 60 nr. 3 (aug. 2016)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden