Inkeer met Israël


Israëlzondag, de eerste zondag van oktober, valt dit jaar in de periode waarin religieuze Joden toeleven naar Grote Verzoendag. Tussen het Joodse Nieuwjaar en Grote Verzoendag (Jom Kipoer) zijn er tien dagen van inkeer. Deze dagen (en nachten) staan in het teken van bezinning en verootmoediging.


‘Peil je gedachten, en oordeel… Niet of je tevreden bent over jezelf, niet of een ander jou prijst of de grond in boort. Maar neem de maatstaf van God en zijn wil en vraag je af of Hij tevreden kan zijn’, zo schrijft een rabbijn over deze periode. Wie dat doet, ontdekt dat je voor de rechterstoel van God niet staande kan blijven. Dat is het resultaat van echte inkeer: het brengt je tot verootmoediging.

Als het goed is brengt die verootmoediging je dichter bij God, zegt de Joodse traditie. Het besef zondig te zijn, zal je niet verder van God vandaan moeten brengen. Integendeel, met die houding mag je juist voor Hem verschijnen. Hij is niet alleen je Rechter, maar ook je Vader. ‘Een Vader, Wiens liefde nooit is uitgeput en Wiens genade ook in eeuwigheid niet eindigt’, schrijft rabbijn De Vries. U kunt daar meer over vinden in de preekschets op de website van het Centrum voor Israëlstudies (CIS).

Handreiking

Het CIS biedt ook dit jaar een folder aan om op Israëlzondag uit te reiken in de gemeente, als handreiking om de verbondenheid met Israël onder de aandacht te brengen. Het is goed om juist op die zondag te beseffen waar het Joodse volk mee bezig is en zo de verbondenheid ook inhoud te geven. Door een aantal gespreks­vragen in de folder op te nemen wil het CIS het onderlinge contact hierover stimuleren. De folders voor Israëlzondag kunt u voor uw gemeente gratis bestellen bij het secretariaat van het CIS (info@hetcis.nl).


Dit keer heeft Israëlconsulent Albert Groothedde een interview gehouden met rabbijn Keesing uit Jeruzalem. Veel groepen die met het CIS in Israël geweest zijn, hebben hem al eens kunnen ontmoeten. De rabbijn laat vanuit zijn hart zien wat die dagen van inkeer en Jom Kipoer voor hem betekenen. Het is de moeite waard het interview op de website te bekijken. Bij dit interview is ook een Kijkwijzer te vinden, zodat het bruikbaar wordt om in groepen te bespreken. Een deel van het gesprek vindt u uitgeschreven in dit nummer van Verbonden.


Verder staat er materiaal voor kinderwerkers op de website om op Israëlzondag met het thema ‘inkeer’ bezig te kunnen zijn met de kinderen van de gemeente. Ook is er een handreiking ontwikkeld voor jeugdwerk. Alles is op www.hetcis.nl te vinden en gratis te downloaden. Een preekschets over Deuteronomium 30 van dr. M.J. Paul biedt ten slotte een handreiking aan predikanten om op deze zondag over het thema ‘inkeer’ te preken.

Project Yad Elie

We onderstrepen opnieuw het belang van het diaconale werk op diverse plaatsen in Israël, in samenwerking met deputaten diaconaat. Vanuit het CIS wordt het project Yad Elie ondersteund, waarbij Joodse en Arabische kinderen onder de armoedegrens hulp krijgen door hen maaltijden aan te bieden op school. Een collecte voor het werk in Jeruzalem kan op Israëlzondag de verbondenheid ook in diaconale zin onderstrepen. Van harte aanbevolen.

dr. Michael Mulder
Verbonden jrg. 63 nr. 3 (sep. 2019)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x