Noodhulp voor Israël


Wat doe je als je ziet dat je broeder in nood is? De apostel Paulus zag de nood in de gemeente van Jeruzalem en hij kwam in actie. Namens een aantal gemeenten wilde hij een financiële handreiking doen aan de gemeente in Jeruzalem. Ook vandaag is er grote nood...


Het virus Covid-19 heeft gezorgd voor een enorme crisis. Wereldwijd zijn miljoenen mensen ziek geworden. Ook in ons land zijn vele mensen op de Intensive Care terechtgekomen en duizenden zijn overleden. In Nederland heeft de overheid ruimhartig de portemonnee getrokken om de maatschap­pe­lijke (financieel-economische) gevolgen van de coronamaatregelen te beperken. Als je een vast inkomen hebt (behouden), kan het lijken als of de gevolgen op dit moment wel meevallen.

Lockdown

De strikte lockdown in Israël heeft grote consequenties. Veel bedrijven en organisaties zijn acuut in grote nood gekomen. Op het dieptepunt was 25 procent van de Israëli's werkloos. Gekoppeld aan een veel beperktere verzorgingsstaat kunt u zich de gevolgen wel indenken... Nauwelijks geld voor de primaire levensbehoeften, betekent besparingen elders. Ouders kunnen het schoolgeld soms niet meer betalen. De allerarmsten in Israël en de Palestijnse gebieden komen nog het meest in de verdrukking en lijden zelfs honger.

Lokale hulpverlening stagneert

Lokale kerken en hulpverleningsorganisaties zijn in grote financiële nood gekomen. De lokale bijdragen drogen op. Maar ook veel giften uit het buitenland vallen weg.

Yad Elie - een organisatie die onder andere school­maaltijden verzorgt voor sociaal kwetsbare Joodse en Palestijnse kinderen - kwam opeens voor grote uitdagingen te staan. Een groot deel van de inkomsten viel opeens weg. En de kinderen, die de ouders in economisch goede tijden al nauwelijks konden voorzien van goede maaltijden, waren opeens thuis. De enige parttime betaalde kracht van Yad Elie nam zelf ontslag om het mogelijk te maken om toch eten bij de gezinnen thuis te bezorgen...


Musalaha - een organisatie die activiteiten organiseert waar Joodse en Palestijnse jongeren elkaar kunnen ontmoeten en samen een verzoenings­proces doormaken - zag al haar outdoor events dit seizoen gecanceld worden en daarmee de financiering wegvallen. Er is nauwelijks geld meer voor het personeel. Wat doe je als je gericht bent op verzoening en de Joodse werknemers kunnen wel enig beroep doen op een uitkering, maar de Palestijnse collega's niet? Dan wil je recht doen, maar dat kost geld - dat er niet is.

Dienen

Met een groot aantal Nederlandse kerken en christelijke organisaties die actief zijn in Israël en de Palestijnse gebieden, heeft het Centrum voor Israëlstudies de handen ineengeslagen. In navolging van Paulus (Romeinen 15:26) is een noodhulp­actie opgestart. Hiermee geeft het Centrum voor Israëlstudies handen en voeten aan haar tweede kernwoord: "dienen" (naast luisteren en getuigen).

Samen werven we fondsen voor organisaties in nood in Israël en de Palestijnse gebieden. De website www.noodhulpisrael.nl is gelanceerd. Op deze website staan de projecten die de verschillende kerken en organisaties hebben aangedragen. Voor een breed palet aan organisaties worden zo fondsen geworven: van orthodox Joodse projecten, Messiaanse organisaties tot (protestants) christelijke Arabische initiatieven. De verantwoordelijkheid voor deze keuze ligt bij de kerk of organisatie die hen heeft aangedragen. Donaties kunnen algemeen worden gegeven, maar ook specifiek voor een project.

Alleen samen met u kunnen we onze oudste broeder in deze nood helpen.Uw bijdrage is van harte welkom! Doneren kan op het gezamenlijke rekening­nummer NL56 RABO 0353 8986 00 o.v.v. Noodhulp Israël maar kan ook via de website www.noodhulpisrael.nl. Alvast hartelijk dank!

drs. Joan Bonhof
Verbonden jrg. 64 nr. 3 (sep. 2020)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x