Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

Hoe verstaan christenen de bijbelse profetieën over Israel en het land?
omhoog

Undefined variable $insert_section

Hoe verstaan christenen de bijbelse profetieën over Israël en het land en wat betekent dat voor de joods-christelijke ontmoeting nu?


Tijdens de ‘leer-reis’ (seminar) in 1984 die als thema had: ‘Profetie en vervulling’ hield de Amerikaanse baptist dr. Wesley H. Brown een inleiding onder boven­genoemde titel. Hoewel herlezing de herinnering dat het zo’n goed verhaal was wat deed vervagen, zitten er voldoende elementen in om daar wat van door te geven. En dat kan mooi in dit nummer, dat aandacht geeft aan het 40-jarig bestaan van de staat Israël.

De achtergrond

Zowel in het land Israël als daarbuiten wordt in synagogen gebeden: ‘Onze Vader in de hemel, Rots van Israël en zijn Verlosser, zegen de staat Israël, de ontluikende dageraad van onze verlossing’. Daarin klinkt iets door van een messiaanse verwachting. De eeuwen door zijn er dergelijke verwachtingen geweest. Daarbij is ook de overtuiging gegroeid dat de tijd, die aan de komst van de Messias voorafgaat, een periode van diep lijden zal zijn. Was dat lijden er niet, juist in ónze eeuw? En als een volk herleeft, na zóveel bloedbaden en verstrooiingen - is er ooit in de geschiedenis een terugkeer van een volk geweest uit meer dan 100 verschillende landen? - dan mag wel de vraag gesteld worden of dit niet méér is dan het overleven van de sterkste.

Hoe moet dat gezien worden? Gaan nu bijbelse profetieën in vervulling?

De profetie

Uitvoerig, en met name tegen de achtergrond van in de laatste jaren verschenen boeken, gaat Brown in op de betekenis van de profetie: is die een voorspelling en is de vervulling daarvan af te lezen in hedendaagse krantekoppen? Brown verwijst dan naar opvattingen zoals die o.a. door Hal Lindsey in zijn boeken zijn neergelegd. En een zekere Derek Prince weet in zijn boek The last word on the Middle East naar aanleiding van