Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

Schriftstudie Galaten 1:1-2:10
omhoog

Undefined variable $insert_section

Schriftstudie

Undefined variable $v

Galaten 1:1-2:10 (kern: 

Undefined variable $v

1:11-16)


Schriftstudies over de brief aan de Galaten

Met ingang van dit nummer zal de Schriftstudie in Vrede over Israël een aantal keren gewijd zijn aan de brief die Paulus schreef aan de gemeenten van Galatië. Een van de eerste brieven, zo niet de eerste, die we van hem kennen.

De op zichzelf interessante vraag aan welke klein-aziatische gemeenten we dan moeten denken moet daarbij blijven rusten. Ook een doorlopende tekstbehandeling valt buiten het toegemeten bestek. Een gang door de brief aan de Galaten waarbij vooral enkele kernmomenten belicht worden, dat is de bedoeling. Voor het overige is o.a. te verwijzen naar:

  • dr. J.P. Versteeg, De brief aan de Galaten, in: Bijbels Handboek III, Kampen 1987, p. 357-371 (geen uitleg maar inleiding);
  • de verklaring van dr. W.S. Duvekot (in het boek Tekst voor tekst, ’s Gravenhage 1987),
  • van dr. C.J. den Heijer (in de serie Tekst en toelichting, Kampen 1987),

  • van ds. M. R. van den Berg (Telos-boek, Amsterdam 1979),
  • artikelen in bijbelse encyclopedieën en andere verklaringen.


Opvallend afstandelijk is het begin van de brief. Na de in stijl gestelde groet (

Undefined variable $v

1:3) volgt wel een lofprijzing aan God (

Undefined variable $v

5). Maar een dankzegging voor de gemeente (zoals in andere brieven, bijv.