Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

Schriftstudie Galaten 2:11-14
omhoog

Undefined variable $insert_section

Schriftstudie

Undefined variable $v

Galaten 2:11-14


Verhalen over Petrus kennen we uit de Bijbel genoeg! Over Paulus dito. Maar zou het verhaal over de ontmoeting, zeg maar gerust: de botsing, tussen die twee uit

Undefined variable $v

Galaten 2:11-14 bij ons niet vrij onbekend zijn? Terwijl we hier toch te maken hebben met een uiterst belangrijk gedeelte van het Nieuwe Testament - al was het alleen omdat het ons leert dat het zoveel mogelijk omzeilen van conflicten in de kerk toch niet de laatste wijsheid kan zijn!


Vanwege de onbekendheid van het gedeelte en het belang van de inhoud blijft de bijbelstudie deze keer beperkt tot de genoemde vier verzen. (Opmerking: de door Paulus meestal gebruikte naam Kefas verg. bijv. 1 Kor. 15:5 - is de vergriekste vorm van een Aramees woord, dat rots betekent; de naam Petrus, bij Paulus alleen in