Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

Schriftstudie Galaten 2:15-21
omhoog

Undefined variable $insert_section

Schriftstudie

Undefined variable $v

Galaten 2:15-21


We vallen in

Undefined variable $v

2:15 midden in een stukje herinnering. Het gaat over een gesprek, jaren geleden al, tussen Paulus en Petrus, in Antiochië. (Zie

Undefined variable $v

2:11-14; daarover V.o.l. okt. ’88). Bij de woorden Wij, geboren Joden... zie je Paulus a.h.w. Petrus aankijken!

Maar tegelijk maakt hij nu de overgang naar de situatie bij de Galaten van dit moment. Gedachten die Petrus maar zo moeilijk kon afleren schoten ook daar nu wortel. Ze luidden ongeveer zó: De heidenen (beter: de volken, de niet-Joden), zij missen dát, waardoor Israël, hèt volk, zich van hen onderscheidde: kennis van Gods wet. Zij gaan dus niet op de wegen van God, maar op die van de zonde. Zij zijn kortweg zondaars. En om bij Israëls God te kunnen horen zullen ze eerst zijn wet moeten leren!

Daartegenover stelt Paulus nu een krasse bewering (

Undefined variable $v

v. 16). Wij, geboren Joden, hebben inmiddels toch iets geleerd! Hoe prachtig Petrus zelf dat eens onder woorden heeft gebracht, is te lezen in het verslag van het apostelconvent,