omhoog

Vrede over Israël, jrg. 50 no. 1
Van de redactie


In het eerste nummer van Jaargang 50 van Vrede over Israël wordt gelijk al een belangrijk thema aan de orde gesteld: De plaats van Israël in de prediking. Komt Israël in de prediking van de kerk voor? En zo ja, hoe dan? Positief of negatief?


  • De Schriftstudie wordt verzorgd door ds. R. van de Kamp uit Hoogeveen, lid van Deputaten Kerk en Israël. In Zacharia 8:23 spreekt de profeet over een tijd dat tien mannen uit de volken de slip van een joodse man vastgrijpen en tot hem zeggen ‘wij willen met u gaan’. Hoe preek je over zo’n profetisch woord in de gemeente van Jezus Christus? In deze studie wordt vooral het motief ‘belofte en vervulling’ benadrukt waarbij Israël een zelfstandige plaats blijft behouden.
  • Een andere deputaat, ds. J. Groenleer uit Woerden, schrijft het hoofdartikel over de vraag naar de blijvende plaats van Israël in de verkondiging van de kerk. Hij wijst er op dat deze vraag in de rooms- katholieke kerk in 2001 op fundamentele is uitgewerkt door de huidige Paus, de voormalige kardinaal Ratzinger. Binnen de protestantse traditie in Nederland heeft dr. Rein Bos in een onlangs verschenen boek een poging gewaagd om een antwoord op deze vraag te geven.
  • Het derde artikel is van de hand van mevrouw N.S. Timmermans-den Hertog. Haar afstudeerscriptie aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn handelde over het onderwerp ‘verslagen van pelgrimstochten naar Israël ten tijde van de Middeleeuwen’. Zij benadrukt dat het Heilige Land bij de gelovigen uit de volkeren in de Middeleeuwen een centrale plaats innam. Daarbij springt in het oog dat bij deze pelgrims het joodse volk een uitermate negatieve plaats kreeg toegewezen.


Op de voorpagina is een onderdeel te zien van het gebrandschilderde raam ‘Ruben’, van Marc Chagall. In het nummer staat een afbeelding van het geheel afgedrukt, met enkele opmerkingen erover.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 50 nr. 1 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel