Het glas-in-loodraam over Aser, van Marc Chagall


In de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem heeft de joodse schilder Marc Chagall de zegenspreuken van Jakob tot zijn zonen (Gen. 49) in glas-in-loodramen vertolkt.


Aser is de tweede zoon van Zilpa, de slavin van Lea. Via haar schonk Lea aan Jakob zijn achtste zoon.

Bij de geboorte van dit kind lijkt aan de frustraties van Lea een einde gekomen te zijn. Er komt meer vrede in haar leven, zoals blijkt uit haar reactie:

Ik gelukkige!
Voorzeker zullen de jonge dochters mij gelukkig prijzen;
en zij gaf hem de naam Aser’ (Gen. 30:13).


Aser betekent dus geluk. Dat mag hij brengen. Hij mag vreedzaam zijn. Hij heeft geen naam gemaakt met het voortbrengen van profeten en richters. Zijn kracht lag dus niet in geweld. Integendeel, de vruchtbaarheid van het land dat hem was toebedeeld en de edelmoedigheid van zijn karakter gaven Aser de “macht” om dienstbaar te zijn. Hij leverde aan zijn broeders olijfolie! Zo was hij in politiek, cultureel en geestelijk opzicht dienstbaar aan Israël door de levering van zalf en wijdingsolie voor de tempel.


Jakob zegent hem met de woorden:

Aser, zijn spijze zal vet zijn,
en hij zal koninklijke lekkernijen leveren (Gen. 49:20).


Woorden die later door Mozes worden onderstreept:

Gezegend zij Aser onder de zonen,
hij zij bemind door zijn broeders,
en hij dope zijn voet in olie (Deut. 33:24).


In het raam van Chagall over Aser staan de thema’s die verband houden met de olijfboom, zijn vrucht en olie op de voorgrond. De overheersende kleur van het raam wordt gedicteerd door de tweeledige kleur van de bladeren van de olijfboom, groen en zilverachtig lichtgrijs én door de warme kleur van de olijf.


Het raam toont:


Chagall lijkt een soort ladder van waarden te willen vormen:

drs. Kees van den Boogert
Vrede over Israël jrg. 50 nr. 5 (nov. 2006)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel