omhoog

Vrede over Israël, jrg. 51 no. 1
Van de redactie


In het eerste nummer van Jaargang 51 nemen we u mee naar Israël. U treft een impressie aan van de studentenreis, die is georganiseerd door het Centrum voor Israëlstudies. Het thema was: Soekot in Jeruzalem.


Bijdragen worden geleverd door de twee reisleiders - de heer Bart Wallet en de Israël-consulent ds. Kees Jan Rodenburg - en door twee studenten: Bärry Hartog en Maartje Schenau.

  • Bärry Hartog schetst de betekenis van de soeka en de loelav in zijn bijdrage: Achtergrond en symboliek van Soekot. Het is tevens de Schriftstudie.
  • Bart Wallet laat zien dat Soekot een feest is met verschillende betekenislagen. Het draagt de titel: Soekot: een samengesteld feest.
  • Maartje Schenau gaat in op het vreugdevolle karakter van het feest in haar opstel: Woestijn van vreugde.
  • Kees Jan Rodenburg sluit af met een artikel over het al dan niet betrokken (moeten/mogen) zijn van christenen bij Soekot. Zijn bijdrage heet: Soekot en de kerk.


Verder krijgen de artikelen over Calvijn in Jrg. 50 nr. 3 en 5 nog een staartje. Deputaat C. van der Spek schrijft in het artikel Een Hebreeuwse Catechismus van Calvijn over de Hebreeuwse vertaling die Calvijn liet publiceren.


In de 51ste jaargang zal op de voorpagina telkens een foto of tekening van een Nederlandse synagoge worden afgedrukt. Ditmaal is het een tekening van de synagoge van Middelburg. Aan deze synagoge is de pagina gewijd: Bij de synagoge van Middelburg.


Tenslotte: in de maand april 2007 organiseert het CIS de studiereis naar Israël. Het thema is ‘tussen twee bergen’. In dit nummer van ‘Vrede over Israël’ staat een aankondiging.

Undefined variable $auteur

Undefined variable $maand


Vrede over Israël jrg. 51 nr. 1 ()
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel