Vrede over Israël, jrg. 57 no. 4
Van de redactie


In het vierde nummer van jaargang 57 een drietal wat langere artikelen. Twee thema’s die dit jaar aan de orde zijn gesteld worden voortgezet. Het zijn de serie over het gebed en die over stromingen binnen het Jodendom. Hoewel het artikel over het gebed niet een Schriftstudie over een bepaald Bijbelgedeelte is, hebben we het toch die titel meegegeven omdat er een heleboel Schriftgedeelten in worden besproken. In de serie stromingen binnen het Jodendom wordt aandacht geschonken aan de Liberale Joden. Het derde artikel gaat over de plaats van het Jodendom in de dogmatiek of de systematische theologie.


Kees van den Boogert verzorgt de Schriftstudie met als titel Volharden in het gebed. Aan de orde komen de grote plaats die het gebed binnen de joodse traditie inneemt. De eerste christelijke gemeente blijkt in dat spoor verder gegaan te zijn. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de synagoge als plaats van gebed en een begin gemaakt met de bespreking van het Sjema Jisraël, een van de gebeden met een vaste structuur.


Aart Brons, de Israëlconsulent van het Centrum voor Israëlstudies, neemt ons mee naar de Har-El synagoge in Jeruzalem, de liberale Sjoel waar Martin Buber en Schalom Ben-Chorin jarenlang lid zijn geweest. Hij beschrijft achtereenvolgens de plaats van de traditie, de geschiedenis en de verspreiding van het Liberale Jodendom. Afgesloten wordt met de plaats die deze stroming in Israël inneemt.


Joop Zuur werd bij zijn studie op de Theologische Universiteit te Apeldoorn geconfronteerd met de Christelijke Dogmatiek van G. van den Brink en C. van der Kooi. In hoofdstuk 9 van dit boek worden alle vragen met betrekking tot Kerk en Israël binnen de samenhang van een omvattende dogmatiek aan de orde gesteld. Dat is heel bijzonder. De manier waarop de schrijvers dit gedaan hebben verdient zeker onze aandacht.


Wilma Wolswinkel, de nieuwe diaconale consulent van het Centrum voor Israël studies, stelt zich in een kort berichtje voor. De diaconaal consulent komt graag bij u langs in de gemeente voor een presentatieavond.


Tenslotte een berichtje over de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) in relatie tot het Centrum voor Israëlstudies.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 57 nr. 4 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel