Hier ziet u hoe de pagina er ongeveer uit komt te zien als u die afdrukt.
Plaatjes en enkele andere elementen worden niet weergegeven.
Dit gedeelte (met rode achtergrond) wordt niet geprint.
De uiteindelijke afdruk kan een andere regellengte hebben.


normale weergave

print deze pagina


De Wekker d.d. 23 okt. 2020


Op 23 oktober 2020 verscheen een themanummer van De Wekker, met veel aandacht voor de oproep aan onder andere de Christelijke Gereformeerde Kerken om op zondag 15 november schuld te belijden over nalatigheid die er was bij veel kerken en christenen tegenover wat Joden werd aangedaan in en rond de Tweede Wereldoorlog.


De Wekker geeft op de eigen website (www.dewekker.com) doorgaans slechts een enkel artikel uit een nummer door. Het is natuurlijk voor het kunnen voortbestaan van belang dat het de moeite blijft je op De Wekker te abonneren.
We verwijzen graag naar hun website voor het interview met ds. Vrijhof, onder de titel . Erkenning van nalatigheid, een schuldbelijdenis aan het Joodse volk en voor de redactionele inleiding, ‘Aanzet’.
Bij deze bijzondere gelegenheid hebben wij van de redactie toestemming gekregen om de aan het thema gewijde artikelen op onze website te publiceren. Het moge juist een stimulans zijn om op dit blad een abonnement te nemen!


Op onze website hebben we de volgende artikelen staan:

x