Aanstaande predikanten naar Israël


Hoe belangrijk is het voor een theologiestudent om in Israël geweest te zijn? De geschiedenissen van de Bijbel spelen zich voortdurend af in dat éne speciale land rond het meer van Galilea, de Jordaan, de bergen van Juda en de woestijn in het zuiden. Door naar opgravingen toe te gaan en er een goede uitleg bij te krijgen, komt de tijd van het Oude Testament en de tijd van Jezus helemaal tot leven. Als je dat voor je gezien hebt, blijft het je bij. Voor wie zich voorbereidt om het Woord van God te gaan doorgeven, is een persoonlijke kennismaking met dat land een diepte-investering, die zijn vruchten zal afwerpen, elke zondag opnieuw.

TUA-reis in maart

Van 13 tot 24 maart hopen studenten en docenten van de TUA een reis te maken naar Israël. Elke vijf jaar biedt de TUA alle studenten die kans. De reis heeft diverse doel­stellingen. Naast de kennismaking met de Bijbelse plaatsen zijn er ook ontmoetingen met religieuze Joden, Messiasbelijdende Joden en met Palestijnse christenen. Hun verschillende visies dagen uit tot verdere doordenking over de verhoudingen in het land op dit moment. Bovendien zal de gezamenlijke reis de onderlinge band ver­stevigen. Ook dat is van belang, bijvoorbeeld voor het latere samenwerken in de kerk. Bewust formuleert de TUA deze samenbinding als een van de doelen van de studenten­reis.

Met rabbijnen de Bijbel lezen

Het meest bijzondere van een reis met theologen naar Israël zijn wel de momenten waarop wij samen de Bijbel lezen met rabbijnen en rabbijnen in opleiding. Doordat het Centrum voor Israëlstudies betrokken is bij de organisatie van de studiereis, kunnen we gebruik­maken van de vele contacten die in de loop van de jaren zijn gegroeid door het werk van ds. Aart Brons en zijn voorgangers in Jeruzalem. Zo krijgen we gelegenheid om in kleine groepjes gedeelten uit het Oude Testament te bestuderen met studenten en docenten van de rabbijnenopleiding van het Schechter­instituut. Dat is geen vanzelfsprekende zaak, zulke uitwisselingen zijn er - nog steeds - niet veel. Door het vertrouwen dat er gegroeid is in de afgelopen jaren is het mogelijk om metterdaad rond een open Bijbel kennis te nemen van elkaars manier van lezen en daarover van hart tot hart te spreken. Een vergelijkbare ontmoeting zal er zijn als studenten in diverse gastgezinnen een sabbatsmaaltijd mogen meemaken.

Wederkerig getuigenis

Andersom zijn deze ontmoetingen ook voor onze aanwezigheid in Israël van grote betekenis. In de maand erna zullen docenten van de Christelijke Hogeschool Ede in Jeruzalem zijn voor een dergelijke studiereis, een paar maanden later weer een andere studentengroep uit Nederland. Telkens laten we zien hoe wij willen luisteren vanuit de verbondenheid die wij hebben met het Joodse volk. Door met regelmaat aanwezig te zijn groeit het besef bij de gesprekspartners van ds. Brons waarom wij dat graag willen. Op een natuurlijke manier kunnen we getuigen van wat er in ons hart leeft. Helaas bestaan er nog veel misverstanden over het getuigenis van het Nieuwe Testament. Het beeld van Jezus Christus is vaak enorm scheefgetrokken. Door onze houding en in onze woorden en daden wordt hopelijk iets van zijn liefde zichtbaar. Zo kunnen deze studiereizen naar twee kanten vruchtbaar zijn.Wilt u de studenten helpen om naar Israël te gaan? Koop een origineel TUA-spel.
Het TUA Kennisspel en het tactische spel FASTER TUA-Master zijn ontworpen door studenten en worden uitgegeven ten bate van de Israëlreis. Twee spellen in één doos voor € 19,90. Te bestellen via Sander Kok (sander.kok@casema.nl).

dr. Michael Mulder
Verbonden jrg. 61 nr. 1 (jan. 2017)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x