Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

De hoop van Israel
omhoog

Undefined variable $insert_section

De hoop van Israël


Schriftstudie n.a.v.

Undefined variable $v

Handelingen 28:20 (Statenvertaling)

Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken;
want vanwege de hope Israëls ben ik met deze keten omvangen.


Na een lange zeereis van wel zes maanden zijn Paulus, Lucas en Aristarchus in Puteoli aan land gegaan. Hier ontmoeten ze ‘broeders’. Na zeven dagen wordt de laatste etappe afgelegd en komt hen ook vanaf Rome een delegatie ‘broeders’ tegemoet. Het einde komt in zicht, het doel: het Evangelie van Christus in Rome. Hoe gaat Paulus zijn boodschap brengen in de wereldstad Rome?


Bij het bereiken van Rome verdwijnt de ‘wij-vorm’ in de beschrijving door Lucas. Nu staat de apostel met zijn boodschap in het middelpunt. De eerste actie van Paulus is dan ook veelzeggend. Hij roept de Joodse leiders van de verschillende synagogen in de stad bij elkaar. Omringd van ‘broeders’ is hij de stad binnengekomen. Maar in de uitwerking van zijn programma blijft hij bij de les. Hij brengt het ‘eerst voor de Jood’ (Rom. 1:16) in praktijk.

Hindernissen?

Om zijn volksgenoten te bereiken met het Evangelie legt Paulus allereerst aan deze Joodse leiders uit waarom hij als een gevangene in Rome is gebracht: het is om de hoop van Israël. Hiermee wil hij eventuele verhinderingen voor zijn boodschap weg­nemen. De beschuldiging dat hij afgeweken is van de gebruiken van de wet, zou immers zomaar vanuit Jeruzalem binnen kunnen komen.

Paulus’ beroep op de keizer was noodgedwongen omdat er Joden waren die hem bleven beschuldigen als een opstandeling die afweek van de Joodse wet en gebruiken. In ieder geval heeft hij met zijn beroep op de keizer niet de bedoeling gehad om daardoor zijn volk aan te klagen bij de keizer.

Brug

Door de reden voor zijn gevangenschap samen te vatten met hoop van Israël onder­streept Paulus richting de Joden in Rome dat hij niet een boodschap brengt die strijdig is met de roeping en betekenis van Israël. Zo benadrukt Paulus zijn verbon­den­heid met zijn volksgenoten en slaat hij een brug om vervolgens het geloof in Jezus te verkondigen.

Koningsheerschappij

Waar moeten we aan denken bij de hoop van Israël? In een tweede gesprek (