Israël en de jongere generaties


Veranderingen in kerk en maatschappij voltrekken zich op dit moment in razend tempo. Dat geldt voor de technologie, maar met de techniek verandert ook ons gedrag. Hoewel de veranderingen de oudere generaties zeker niet voorbijgaan, zijn ze vooral zichtbaar bij de jongeren. De vraag is: Hoe betrekken we de komende generaties bij het gesprek van de kerk met Israël?


Twee ontwikkelingen spelen in bijzondere mate een grote rol. Vanwege de opkomst van internet, social media en de smartphone is er voor iedereen een continue stroom van informatie voorhanden. Dat heeft grote voordelen: weersites helpen ons met het plannen van buitenactiviteiten, andere sites geven realtime verkeersinformatie, etc. Het heeft ook nadelen: de grote hoeveelheid informatie die tot ons komt, kan er voor zorgen dat het niet meer lukt om ons langdurig te verdiepen in een langer artikel of een boek. Alles wordt kort en vluchtig.

Daarnaast is het vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend dat we ons langdurig verbinden aan organisaties en thema’s. We zijn niet meer ergens bij betrokken, omdat we dat van huis uit zo mee hebben gekregen. Vandaag maken we zelf keuzes en die keuzes kunnen door de tijd wisselen. We geven geld en tijd het liefst aan een kortlopend project.

Verbondenheid met Israël

De Holocaust én de wederopstanding van de staat Israël waren de aanleiding dat de naoorlogse generaties zich zeer betrokken wisten op het thema Israël. Dan gaat het niet alleen over het land, maar ook over het volk. En vooral over de trouw van God aan Zijn volk.

Deze verbondenheid wordt door de nieuwere generaties niet meer vanzelfsprekend zo beleefd. Met enige voorzichtigheid gesteld, denk ik dat bovenstaande ontwikkelingen daarin een rol spelen. Het onderwerp “Israël” leent zich nauwelijks om uitgelegd te worden in een filmpje van 40 seconden op een populaire website.

Waarom? Allereerst, wat bedoelen we precies met “Israël”? Is dat een staat, een land, een volk, een religie? Daarnaast zijn er complexe theologische vragen: Is het volk Israël principieel anders dan andere volken (vervangingstheologie, tweewegenleer)? En er is de politieke situatie: het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Jongere generaties maken zich sterk tegen onrecht. En ze volgen websites, waarin ook, of vooral, onrecht van de Israëlische kant wordt getoond. Vanwege de complexiteit kunnen ze dan zomaar afhaken.

Naar de toekomst

Als je behoort tot één van de oudere generaties, dan kan het lastig zijn om deze ontwikkeling te begrijpen. Zeker als je van harte gelooft dat Gods hand zichtbaar is in het overleven van volk en staat. Toch ben ik van mening dat het verstandig is om met een open blik in de huidige tijd te staan. Hoe kunnen we onze jongeren helpen om vandaag op een bijbelse manier naar Israël te kijken?

Twee dingen zijn in het bijzonder belangrijk: Gods trouw aan Zijn beloften voor Israël (Rom. 11:1-2) én het feit dat we als gelovigen uit de volken ingeplant zijn in de olijfboom van Israël: het heil is uit de Joden (Joh. 4:22). Zonder Israël is er geen kerk.

Nieuwe websites

Als Centrum voor Israëlstudies willen we graag tieners en jongeren hierover informeren. We denken dat het goed is om juist op hedendaagse manieren de boodschap te communiceren. Voordat de grote vragen aan de orde kunnen komen, is het goed om op een laagdrempelige wijze ook de jongeren te verbinden met Israël. In samenwerking met jeugdorganisaties én andere Israëlorganisaties, zijn daarom de volgende twee sites tot stand gekomen:

Zodat de God van Israël geëerd blijft worden.

Ds. J.H. Bonhof is directeur van het CIS

drs. Joan Bonhof
Verbonden jrg. 66 nr. 2 (mei 2022)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden