omhoog

Israël, bijbels reisdagboek


Bespreking van het boek van Willem S. Duvekot, Israël,bijbels reisdagboek; Meditatieve gids langs 21 plaatsen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008), 80 blz., € 9,50.


Dr. Willem S. Duvekot biedt in de vorm van een dagboek informatie en over­denkingen bij 21 bekende plaatsen in Israël.

Hij leidt ons o.a. langs Nazaret in Galilea, waar Jezus zijn jeugd heeft door­gebracht. Naar Kapernaüm, waar Hij zijn meeste tekenen heeft verricht en naar de Berg der Zaligsprekingen waar Hij het volk en zijn discipelen onderwees in de Tora. Hij vertelt en mediteert over Massada, waar de Joden zich tot het jaar 74 hebben verzet tegen de Romeinen, nadat Jeruzalem al gevallen was in het jaar 70. Hij laat ons de betekenis zien van de vondst van de Dode Zee rollen bij Qumran. Door deze rollen werd ons inzicht in het Oude Testament verdiept. Tenslotte neemt hij ons mee naar Bethlehem en Jeruzalem, naar twee plaatsen waar het hart klopt van het joodse en christelijke religieuze leven.

Undefined variable $style

Waarom Israël?

In een inleidend hoofdstuk geeft de auteur aan waarom het de moeite waard is het land Israël te bezoeken. Als hoofdmotief noemt hij: ‘God en mens hebben elkaar daar ontmoet. Daar is openbaring gegeven, waarin jodendom en christendom hun voedingsbodem vinden, daar is de bijbel ontstaan.’

Een bezoek aan het land biedt de mogelijkheid:

  • de kennis van de bijbelse geschiedenis te verdiepen.
  • ontmoetingen te hebben met mensen die er wonen, zowel Joden als Palestijnen.
  • kennis te nemen van het veelkleurige joodse religieuze leven in de verschillende stromingen die het jodendom kent.
  • te ontdekken hoe het levenspatroon van de Israëlische samenleving wordt bepaald door de viering van de sabbat en de joodse feesten.
  • De vele archeologische vindplaatsen te bezoeken, waardoor het verleden tot leven komt.


De auteur is van mening dat het land ook kritisch bekeken mag worden, maar dan wel vanuit een positieve instelling. Misschien had hier meer aandacht gegeven kunnen worden aan de gespannen relatie tussen de Joden en Palestijnen in het land.

In de meditatie bij de locatie Massada geeft Duvekot een goede aanwijzing. Hij begint met een realistische tekening van de werkelijkheid: ‘Maar het is wel intens triest dat bij de conflicten na de Tweede Wereldoorlog tot aan de dag van vandaag gebleken is, dat tenslotte alleen de macht van de wapenen de oplossing van het komen tot vrede bracht.’ Vervolgens schets hij de bijbelse lijn naar vrede: ‘In wezen wil de bijbel ons voorhouden - zowel het Oude als het Nieuwe Testament - dat de weg naar vrede, naar de wil van de Heer, zou moeten gaan via de eerlijke ont­moeting met elkaar om dan samen te zoeken naar een oplossing van de problemen zonder geweld.’


Ik wil afsluiten met de weergave van de korte informatie over de christelijke neder­zetting Nes Ammim, een plek waar van meet af aan getracht is de vreedzame ont­moeting tussen Jood, christen en Arabier vorm te geven.

Nes Ammim/Lochamé Hagetaot

Korte informatie

‘In het noorden van Israël, niet ver van de hoofdweg naar Nahariyya, ligt de christelijke nederzetting Nes Ammim (= banier der volken). Dit is opmerkelijk in dit verder geheel Joodse land. De verwondering neemt nog toe als we horen dat er een goede verhouding bestaat tussen Nes Ammim en de hier direct naastgelegen kib­boets Lachomé Hagettaot (= gettostrijders), gesticht door de weinige overlevenden van het vroegere getto van Warschau.

Daar is een groot amfitheater gebouwd waar jaarlijks de Sjoah (= ondergang) wordt herdacht.

Er is ook een indrukwekkend museum over deze donkere jaren 1939-1945. Het begin van Nes Ammim dateert uit 1962. Van joodse kant was er duidelijk verzet tegen een christelijke nederzetting in haar midden. Het is een van de wonderen die in Israël gebeuren dat de christenen door hun omgeving aanvaard zijn. Ook met de Arabieren hier bestaat een goede band.

Nes Ammim wil een teken zijn van solidariteit: als christenen helpen om Israël op te bouwen, willen leren van Israël en naar alle christenen toe de betekenis van Israël uitdragen. De naam ontleend aan Jesaja 11:10, is een opdracht en een belofte. Naar de volken der wereld toe wil deze plaats een banier zijn die wijst naar Israël en naar de toekomst die God met zijn volk bouwen wil. Mensen uit diverse landen - velen uit Nederland - en uit verschillende kerken wonen en werken hier samen.’


De meditatie, die op dit stukje volgt, gaat uit van Jesaja 11:1-10.

drs. Kees van den Boogert
Vrede over Israël jrg. 53 nr. 1 (jan. 2009)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel