Vrede over Israël, jrg. 57 no. 5
Van de redactie


In het laatste nummer van jaargang 57 staat in een aantal artikelen de betekenis van de wet centraal. Wat betekent het dat Jezus gekomen is om de wet te ‘vervullen’? Daarnaast een artikel over christenzionisme en een boekbespreking.


Kees de Jong verzorgt de Schriftstudie met als titel Ontbinden of vervullen. Welke betekenis hebben die woorden, door Jezus in de Bergrede uitgesproken, in relatie tot de wet?


Michael Mulder, de directeur van het Centrum voor Israëlstudies, bezocht de Helsinki-consultation. Hij doet in Joodse christenen in debat verslag van deze conferentie over de omgang van Messiasbelijdende Joden met de wet. Een veelkleurig spectrum ontvouwt zich. Het artikel verscheen ook in het blad ‘De Waarheidsvriend’.

Aansluitend laat hij in de Bijbelstudie Moeten Joodse christenen de Thora houden? zien voor welke vragen Joodse christenen zich daarbij geplaatst zien.


Bart Wallet vraagt in de bijdrage Joden, christenen en christenzionisme aandacht voor het christenzionisme. Hij werpt voor ons wat licht op deze groepering. Tegelijk maakt hij duidelijk dat je als kerk die zich ‘voorgoed verbonden’ weet met Israël zeker niet als christenzionistisch bestempeld mag worden. Dit artikel verscheen reeds in De Wekker.


Florimco van der Rhee bespreekt het boek Meervoudig Verbonden. In dit boek staat het gepolariseerde debat rond Israël en de Palestijnen centraal.De Profeten

Bij uitgeverij Skandalon uit Vugt verscheen het meesterwerk van Abraham Joshua Heschel, De Profeten, 654 blz., € 50,-
Op de omslag lezen we:

Het is een briljant onderzoek naar de oudtestamentische profeet als uniek mens, en in die gedaante als boodschapper van God. Het boek toont de hartstochtelijke betrokkenheid van de Eeuwige bij de geschiedenis van de mensheid. Henk Vreekamp: ‘Een profeet verlangt niet naar mystieke ervaring in de nacht maar naar historische gerechtigheid overdag. Hartstochtelijk herschept Heschel dit bijbelse uitgangspunt. Een heilzame boodschap voor onze hedendaagse ego-spiritualiteit. Heschel is actueler dan ooit.’

(In Vrede over Israël van juni jl. verscheen een uitgebreide vooraankondiging)

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 57 nr. 5 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel
x