Undefined variable $foto

Trying to access array offset on value of type null

Undefined variable $style

De collecte voor Jeruzalem
omhoog

Undefined variable $insert_section

De collecte voor Jeruzalem

Bijbelstudie over

Undefined variable $v

Galaten 2:10

Zionisme en christelijk geloof

Er zijn nogal wat christenen, die vinden, dat deze twee grootheden alles met elkaar te maken hebben.

Je ontdekt dat bijvoorbeeld wanneer je de acceptgiro’ bekijkt, die in je brievenbus vallen. Daar zijn verzoeken bij vanuit christelijke hoek die vragen om steun voor allerlei projecten in de staat Israël. Er zijn christelijke stichtingen, die een onvoorwaardelijke steun aan de staat Israël en zelfs aan de politiek van de staat Israël bepleiten. Anderen hebben een meer genuanceerde visie en bepleiten een steun onder bepaalde voorwaarden.

Ik kan hier niet diep ingaan op de ingrijpende principiële vragen die hier liggen. Wel wil ik in een paar lijnen schetsen vanuit welke motieven christenen handelen, wanneer zij steun geven aan Israël. Ik kom dan vanzelf uit bij de spits van deze bijbelstudie: de concrete vraag of de collecte voor de armen van Jeruzalem, waarvoor Paulus zich zo ijverig heeft ingezet, ons nog iets te zeggen heeft voor onze steun vandaag aan Israël.

Motieven voor christenen om Israël te steunen

Er zijn verschillende motieven, waardoor christenen zich laten leiden bij hun hulp aan Israël. Ik noem er hier enkele heel beknopt.


Ten eerste: het zegen-motief. In Gen. 12:3 staan de woorden van God: ‘Ik zal zegenen wie u (Abraham) zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken.’ De gedachte is, dat God de mensen en de volken zal oordelen naar de manier waarop zij met Israël (volk van Abraham) zijn omgegaan.


Een tweede motief is het verbond-motief. Israël en de kerk zijn verbonden vanuit het verbond dat God aanging met Abraham en dat Hij vernieuwde in Jezus Christus. Het gaat om hetzelfde verbond. In een bepaalde zin zijn de christenen aan Israël verwant.


Een derde motief is het eindtijd-motief. In het scenario van de eindtijd heeft God aan Israël een bepaalde plaats gegeven. Christenen zien in deze tijd tekenen, die erop duiden dat de grote gebeurtenissen van de eindtijd aanstaande zijn: bijvoorbeeld de stichting van de staat Israël. Daarom vinden zij het hun roeping ook met materiële middelen steun te verlenen aan Israël.


Een vierde motief zou ik het schuld-motief willen noemen. Er is mede door de schuld van de kerk in de loop der eeuwen zoveel ellende op de Joden neergekomen, dat christenen van mening zijn dat er iets goedgemaakt moet worden. Vooral het gebeuren in de nacht van 1933-1945 heeft velen de ogen geopend voor de zonde van de traagheid en het zwijgen. Om iets van die schuld in te lossen voelen christenen zich gedrongen Israël bij te staan.

Een concreet voorbeeld

Na het noemen van de motieven stappen we nu over naar een concreet voorbeeld: de collecte voor de armen van Jeruzalem. De vraag is: ligt er in het houden van deze collecte uit de begintijd van de kerk een aanwijzing voor vandaag om als christenen Jeruzalem (lees Sion; Israël) te steunen?


Die collecte voor Jeruzalem, waarover we o.a. lezen in Hand. 24:17,